งาน HR มีอะไรบ้าง ชวนมารู้จักลักษณะงาน HR ด้านต่าง ๆ

By administrator   |  

อีกหนึ่งสายงานที่มีความท้าทายและน่าสนใจคงหนีไม่พ้นงาน HR ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุก ๆ องค์กรเป็นอย่างมาก โดย HR นั้นย่อมาจากคำว่า Human Resource หรือชื่อในภาษาไทยเราเรียกว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อองค์กรในแง่ของการดูแลความสงบเรียบร้อยของพนักงาน รวมไปถึงความพร้อมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการทำงาน นอกจากนี้ งาน HR ยังเกี่ยวข้องกับการหาพนักงานเข้าองค์กร การบริหารเงินเดือน สวัสดิการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานไนองค์กร

สำหรับใครก็ตามที่กำลังเกิดคำถามในใจว่างาน HR มีอะไรบ้าง และเส้นทางอาชีพของงานด้านนี้เป็นอย่างไร ในบทความนี้ GreatDay HR ชวนคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับลักษณะงาน HR ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 

งาน HR มีอะไรบ้าง

สำหรับเนื้องานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเนื้องานมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยงาน HR นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งนั่นก็คือพนักงานในองค์กร และแน่นอนว่าการทำงานกับคนนั้นย่อมต้องอาศัยทักษะที่แข็งแกร่ง สำหรับงาน HR นั้นมีความหลากหลายมาก เรียกได้ว่ากลายเป็นความท้าทายในการทำงาน โดยงาน HR ประกอบไปด้วย

งานวางแผนกำลังคน หรือบริหารงานบุคคล

หนึ่งในบทบาทหน้าที่ของ HR คือการวางแผนการบริหารงานกำลังคนล่วงหน้าว่าภายในองค์กรต้องการกำลังคนที่มีคุณสมบัติทางด้านไหนบ้าง อีกทั้งยังต้องวางแผนเรื่องจำนวนกำลังคน ระบบการบริหาร รวมไปถึงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน

งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร

นอกจากจะต้องวางแผนด้านกำลังคนแล้ว งาน HR ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคืองานสรรหาและคัดสรรบุคลากร โดยเนื้องานนั้นเริ่มตั้งแต่การประสานงานกับแต่ละแผนกในองค์กรว่าต้องการกำลังคนในตำแหน่งไหน จากนั้นก็วางแผนประกาศรับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เซ็นสัญญาว่าจ้าง และปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

งานระบบข้อมูลบุคลากร

ไม่ว่าจะเป็นงาน HRIS งาน Payroll ฐานข้อมูลพนักงาน รวมไปถึงระบบบริการงานบุคคล งาน HR มักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของพนักงานในองค์กรอย่างรอบด้าน ซึ่งในส่วนของงานระบบข้อมูลบุคลากรต่าง ๆ นี้ทาง GreatDay HR ก็มีโปรแกรม HRIS ที่ช่วยให้การบริหารงานนั้นมีความสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย แถมยังมีความแม่นยำสูงอีกด้วย

งานประเมินผลพนักงานและการพัฒนาบุคลากร

HR ยังมีหน้าที่ในการวางแผนและพัฒนาการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน รวมไปถึงการประเมินผลพนักงานเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในการทำงานของพนักงานในแต่ละคน

งานเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพพนักงาน

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหากมีพนักงานคนใดคนหนึ่งลาออก การจัดสรรการเลื่อนขั้น รวมไปถึงการเปลี่ยนตำแหน่งและการหาพนักงานทดแทน พนักงาน HR ทุก ๆ องค์กรจะต้องเตรียมแผนรับมือกับการเปลี่ยนผ่านนี้

งานแรงงานสัมพันธ์

อีกงานสำคัญที่ลืมไปไม่ได้เลยก็คือการดูแลงานด้านกฎระเบียบและกฎหมายแรงงานต่าง ๆ รวมไปถึงการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานทั้งขณะทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

คุณสมบัติของพนักงาน HR มีอะไรบ้าง

ผู้ที่ทำงานสาย HR นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เนื่องจากเนื้องานนั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอยู่เสมอ ดังนั้น คุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเป็นพนักงาน HR จึงมีดังนี้

 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านงานทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ชัดเจน ตรงประเด็น ทั้งการสื่อสารผ่านการฟัง พูด หรือการสื่อสารผ่านตัวอักษร
 • มีระเบียบวินัยและสามารถบริหารเวลาได้ดี
 • มีความเป็นมิตร และวางตัวเป็นกลาง
 • มีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี

งาน HR ไปได้ไกลแค่ไหน

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่างาน HR นั้นจะมีความก้าวหน้าทางอาชีพไปได้ไกลแค่ไหน ต้องขอบอกเลยว่างานสายนี้ไม่มีคำว่าตัน เพราะสามารถไต่เต้าไปได้ถึงระดับ Specialist ที่มีทักษะการบริหารความเสี่ยง และมักจะทำงานให้กับองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Career Path ของพนักงาน HR มีดังนี้

 • HR Officer: ตำแหน่งงานเริ่มต้นที่ส่วนใหญ่มักรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และไม่จำเป็นต้องเรียนจบมาด้านนี้โดยตรง เนื้องานจะเกี่ยวกับงานเอกสารหรืองานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • HR Coordinator: เป็น HR ที่มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน รวมไปถึงการจัดการด้านการสรรหาพนักงานเข้าองค์กร
 • HR Manager: เป็นตำแหน่งผู้จัดการที่จะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาและการเป็นผู้นำที่ดี รวมไปถึงสามารถวางแผนธุรกิจและงบประมาณได้
 • HR Director: เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการที่มีบทบาทหลากหลาย มักจะถูกคาดหวังให้ช่วยคิดและวางแผนระบบการบริหารพนักงานทั้งองค์กร จำเป็นต้องเรียนจบระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • Vice President of HR: ตำแหน่งรองประญานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ คือการบริหารและตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • Chief HR Officer: เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในองค์กรของแผนก มักจะทำงานร่วมกับ CEO เนื้องานคือการดูแลแผนก HR ทั้งหมด ส่วนใหญ่เรียนจบสายงานพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะ และต้องมีประสบการณ์การงาน 15 ปีขึ้นไป

สรุป การทำงาน HR ดีไหม

เห็นว่าเนื้องานดูมีความท้าทายและค่อนข้างเข้มข้น แต่จริง ๆ แล้วงานด้าน HR นั้นมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้ทำงานที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ มีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานได้ค่อนข้างมาก เพราะเส้นทางอาชีพหรือ career path นั้นค่อนข้างไปได้ไกล อีกทั้งยังเป็นงานที่มีความหมาย เพราะเป็นการที่ต้องช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่น

Tags : งาน HR มีอะไรบ้าง งานนี้เติบโตได้แค่ไหน

Related Topics