จะเกิดอะไรขึ้น หากองค์กรปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงหรือรายเดือน

By administrator   |  

อีกหนึ่งประเด็นหลักที่ฮ็อตฮิตสุด ๆ ในวงการทำงาน คือ ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่าสถานการณ์ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยนั้นต่ำมากจนไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ค่าครองชีพสูงและข้าวของต่างก็ยกขบวนกันขึ้นราคาจนทำให้เกิดปัญหาตามมา

ค่าแรงขั้นต่ำ คืออะไร จะเป็นอย่างไรหากมีการขึ้นค่าแรง

ค่าแรงขั้นต่ำ เป็นค่าตอบแทนที่ต่ำที่สุดที่นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือนตามแต่สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

สำหรับผู้ที่สนับสนุนฝั่งลูกจ้าง แน่นอนว่าก็จะสนับสนุนการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำด้วยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้สูงขึ้นและลดความยากจน แต่ในทางกลับกันก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่สนับสนุนแนวคิดนี้ เนื่องจากหากมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้น จะเป็นการเพิ่มอัตราการว่างง่านแก่แรงงานที่มีผลิตภาพต่ำ แรงงานทุพลภาพ หรือแรงงานขาดประสบการณ์ ซึ่งถือว่าอาจเป็นการทำร้ายแรงงานที่ด้อยกว่าทางอ้อมได้

การปรับค่าแรงขั้นต่ำ นายจ้างต้องจ่ายอะไรเพิ่มบ้าง

เมื่อมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อนายจ้างในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องมีการจ่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือรายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และอื่น ๆ

หากทางองค์กรเลือกที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมง หรือต่อเดือนอย่างไรก็แล้วแต่ ทางองค์กรอาจจะต้องวางแผนเพื่อจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนที่สุด เช่น

  • กลยุทธ์ในการปรับขึ้นค่าแรง เมื่อมีการปรับค่าแรงสำหรับกลุ่มแรงงานที่ได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ทางองค์กรจะพิจารณาขึ้นค่าแรงให้แก่กลุ่มแรงงานที่มีความสามารถมากกว่าหรือไม่ ในส่วนนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาพนักงานลาออกได้
  • อัตราค่าแรงตามวุฒิการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสำหรับพนักงานที่เพิ่งเรียนจบการศึกษาใหม่ ๆ หรือพนักงานที่จบการศึกษาในระดับปวช. เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมง หรือแม้แต่รายเดือนของพนักงานที่จบการศึกษาทั้ง 2 ระดับนี้อาจมีความแตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม
  • โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงหากทางองค์กรมีการพิจารณาการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 

องค์กรควรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

หลาย ๆ องค์กรเชื่อว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงเป็นการดีหากทางองค์กรเองจะเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ธุรกิจสามารถรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งวิธีดังต่อไปนี้คือวิธีการที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและดำรงอยู่ได้จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

1. จับตาดูเวลาทำงานของพนักงาน

หลายองค์กรมักมีการจ่ายค่าล่วงเวลาครึ่งเวลาซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แนะนำให้แจ้งให้พนักงานทราบว่าทางองค์กรอาจไม่อนุญาตให้พนักงานทำงานล่วงเวลา เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าในงานที่สำคัญ ๆ เท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้อาจจะช่วยลดค่าจ้างแรงงานในองค์กรได้ 

2. ใช้กลยุทธ์กำหนดราคา

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงอาจนำไปสู่การขึ้นราคาสินค้าหรือบริการภายในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แทนที่จะใช้กลยุทธ์ในการขึ้นราคา แนะนำให้ใช้รูปแบบการกำหนดราคาใหม่อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น ตั้งราคาใหม่จากสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันขายในตลาด และสร้างความแตกต่างให้สินค้าหรือบริการขององค์กรให้มีความแตกต่าง เหนือชั้น และคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผู้บริโภค

3. พิจารณางบประมาณรายจ่าย

การจัดทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณผลกระทบของการขึ้นค่าแรง การเลิกจ้าง หรือการพิจารณาปรับโครงสร้างกำลังคนในองค์กร อาจเป็นสิ่งที่ควรทำ แนะนำให้พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดขององค์กร รวมไปถึงการปรับขั้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล พนักงานที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำอาจได้ประโญชน์จากการขึ้นค่าแรง แต่ทั้งนี้ ก็ต้องพิจารณาสำหรับพนักงานอื่น ๆ โดยทั่วไปด้วย

องค์กรควรเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำดีไหม

เมื่อองค์กรดำเนินธุรกิจมาถึงจุด ๆ หนึ่ง แน่นอนว่าอาจต้องมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำอย่างเหมาะสม แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรควรเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ เราสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • พิจารณาจากค่าครองชีพ: เมื่อค่าครองชีพผันผวน พนักงานมักจะคาดหวังให้องค์กรขึ้นเงินเดือนมากขึ้นเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ หากองค์กรสามารถรองรับการเปลี่ยนปลงนั้นได้โดยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ทางองค์กรอาจสังเกตเห็นว่ามีผู้สมัครงานที่มักจะตอบรับกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น และจรรยาบรรณในการทำงานก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นในองค์กรอีกด้วย
  • คำนึงถึงความสามารถในการจัดการด้านการเงินขององค์กร: การเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำขององค์กรจะสามารถช่วยกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรใช้ความพยายามและความรู้ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และทำให้องค์กรสามารถดึงดูดผู้สมัครงานหน้าใหม่ที่มีความสามารถ ซึ่งจะทำให้องค์กรได้พนักงานที่ยอดเยี่ยมเข้ามาร่วมงานด้วย
  • ดูอัตราราคาค่าแรงในท้องตลาด: อัตราราคาค่าแรงในตลาดเป็นตัวกำหนดว่าพนักงานปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าขององค์กรมีความคาดหวังให้องค์กรจ่ายค่าแรงเป็นจำนวนเท่าไหร่แก่พนักงาน หากองค์กรไม่สามารถจ่ายเพิ่มให้เพียงพอกับอัตราตลาดสำหรับตำแหน่งเดียวกันได้ แนะนำให้เปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ทางองค์กรสามารถทำได้คือการเพิ่มวันหยุดหรือวันลาให้กับพนักงาน เป็นต้น

สรุป การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่

การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมีความเสี่ยงที่จะเกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง นอกจากนี้ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอาจจะเป็นการไปเพิ่มต้นทุนให้แก่องค์กร และส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานน้อยลงได้ แต่ทั้งนี้ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำก็ยังมีข้อดี ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มรายได้และการกำจัดความยากจน การพิจารณาการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมจึงอาจถือว่าเป็นประโยชน์ต่อแรงงานส่วนใหญ่ ในขณะที่อาจทำให้เกิดการว่างงานได้

Tags : ค่าแรงขั้นต่ำคืออะไร จัดการอย่างไรให้เป็นธรรม

Related Topics