ชวนมาดู! เหตุผลว่าทำไม Recruitment คือสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญ

By administrator   |  

เมื่อมองถึงภาพลักษณ์ขององค์กรใหญ่ ๆ หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เรามักจะเห็นเพียงเบื้องหน้าของฉากที่ดูสวยงาม แต่เรามักจะลืมคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตขององค์กรเหล่านั้น เพราะหลาย ๆ คนมักจะให้ความสนใจกับยอดขายหรือกำไรในแต่ละปี แต่ความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพนักงานในองค์กรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จเหล่านี้ โดยพนักงานเหล่านี้ก็ล้วนเป็นฝีมือมาจากการสรรหาพนักงานของพนักงานสรรหาฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน

ทุก ๆ องค์กรจะขาดพนักงาน Recruitment ไปไม่ได้ เพราะพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ถือเป็นหมากตัวสำคัญในการเฟ้นหาพนักงานที่มีคุณภาพ และหากใครที่ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของงาน Recruitment ในบทความนี้ GreatDay HR จะมาเล่าให้คุณฟัง

Recruitment คืออะไร

Recruitment คือ การสรรหาบุคลากร ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการระบุตำแหน่งงาน รับสมัครพนักงานใหม่ ดำเนินการสัมภาษณ์ ตัดสินใจคัดเลือก เซ็นสัญญาว่าจ้าง และปฐมนิเทศพนักงาน โดยถือเป็นกระบวนการที่ทีม HR และพนักงาน Recruitment ขององค์กรได้ทำการระบุความต้องการพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ และทำการค้นหาว่าผู้สมัครคนใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในตำแหน่งงานนั้น ๆ

เหตุผลที่ Recruitment มีความสำคัญต่อองค์กร

เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการจ้างงานที่เหมาะสมภายในองค์กร พนักงาน Recruitment ต้องเข้าใจในรายละเอียดงานและมองหาทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานเหล่านี้ การสรรหาบุคลากรมีความสำคัญต่อองค์กรในหลาย ๆ ด้าน และเหตุผลที่งาน Recruitment คือสิ่งสำคัญขององค์กรที่ทุก ๆ องค์กรต้องมี มีดังนี้

ช่วยให้องค์จ้างบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน

กระบวนการสรรหาบุคลากรคือการค้นหาผู้สมัครที่มีการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร โดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร (ATS) การสัมภาษณ์ด้านเทคนิค และกลยุทธ์การประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเข้าทำงาน

ช่วยให้องค์กรจ้างบุคคลที่เห็นคุณค่าในหลักการเดียวกันกับองค์กร

เมื่อองค์กรมีกระบวนการสรรหาที่เข้มงวด จะช่วยให้สามารถพิจารณาว่าผู้สมัครให้ความสำคัญกับหลักการเดียวกัน ค่านิยมที่สอดคล้องกัน รวมไปถึงวัฒนธรรมการทำงานที่องค์กรต้องการหรือไม่ ผ่านการสัมภาษณ์งานเพื่อดูทัศนคติต่อทั้งตัวเอง เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน รวมไปถึงทัศนคติต่อองค์กร

สร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะจ้างบุคคลที่สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจได้

เมื่อพนักงาน Recruitment เฟ้นหาผู้สมัครงาน ก็มักจะใช้แหล่งข้อมูลการจัดหางานเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีทักษะและคุณสมบัติที่สามารถนำไปสู่การริเริ่มทางธุรกิจหรือเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างก้าวหน้า และช่วยให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ป้องกันการหยุดชะงักขององค์กร

กระบวนการสรรหาทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าธุรกิจขององค์กรดำเนินไปอย่างราบรื่น การจัดหาทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับธุรกิจจะเป็นการเติมเต็มฟันเฟืองสำคัญในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการหยุดชะงักขององค์กร

งาน Recruitment ช่วยองค์กรและภาคธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์หลักของการสรรหาบุคลากรหรืองาน Recruitment คือ การค้นหาว่าองค์กรจะมีความต้องการในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร โดยงาน Recruitment สามารถช่วยองค์กรและภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  • การสรรหาช่วยนำผู้สมัครเข้ามาในองค์กรโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล
  • ช่วยให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างราบรื่น จึงช่วยประหยัดเวลาของทั้งผู้สมัครและองค์กร
  • คัดกรองผู้สมัครงานและช่วยระบุผู้ที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงานที่กำลังประกาศตามหาผู้สมัครงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
  • โฆษณารายละเอียดงานและช่วยค้นหาผู้สมัครงานเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานต่าง ๆ

ข้อดีของการทำงาน Recruitment คืออะไร

การทำงานด้าน Recruitment ถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากซับซ้อนหลากหลายขั้นตอน แต่การทำงานในตำแหน่งนี้ก็มีข้อดีด้วยเช่นเดียวกัน ดังนี้

  • ได้ทำความรู้จักผู้คนใหม่ ๆ การทำงานเป็นพนักงาน Recruitment นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการพบปะผู้คนใหม่ ๆ และสร้างคอนเน็คชั่นในทุก ๆ วัน ในบทบาทของพนักงาน Recruitment พวกเขามักมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับดารติดต่อผู้สมัคร ดำเนินการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์และการสัมภษณ์แบบตัวต่อตัว รวมไปถึงการโปรโมทตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรับผู้สมัครงานหน้าใหม่ เป็นต้น
  • มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่าง ๆ พนักงาน Recruitment อาจจำเป็นต้องมีการเดินทางไปยังต่างสถานที่ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การงาน และมักจะรวมถึงการเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพของสถานศึกษา การประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับวิชาชีพต่าง ๆ ดังนั้น งานนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางเป็นอย่างมาก
  • ได้รับเงินโบนัสสำหรับการว่าจ้างที่ประสบความสำเร็จ องค์กรบางแห่งมักมีการเสนอโบนัสให้กับพนักงาน Recruitment ที่มีหน้าที่ในการหาผู้สมัครงานเข้าองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานสรรหา และถือเป็นการเพิ่มรายได้ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับ

สรุป ความสำคัญของ Recruitment คืออะไร

การสรรหาบุคลากรหรืองาน Recruitment ถือเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีแอปพลิเคชันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อาจเข้ามาช่วยในกระบวนการสรรหาให้ง่ายขึ้นจนทำให้หลาย ๆ องค์กรมองข้ามความสำคัญของพนักงาน Recruitment แต่ทั้งนี้ ไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนพนักงาน Recruitment ที่มีประสบการณ์ได้ เพราะพนักงานเหล่านี้มีความสามารถในการคัดสรรคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้พนักงานที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ

Tags : Recruitment คือ การสรรหาบุคลากร

Related Topics