สวัสดิการพนักงาน คืออะไร มีอะไรบ้างที่คนทำงานส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด

By administrator   |  

หากพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงานแล้ว นอกจากรายรับที่ได้มาเป็นรูปแบบของเงินเดือน ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทางองค์กรมักจัดสรรให้แก่พนักงาน นั่นก็คือ สวัสดิการพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงานให้อยู่ร่วมงานกับองค์กรไปอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเชื้อเชิญให้พนักงานที่มีความสามารถหน้าใหม่เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้อีกด้วย

สำหรับใครที่ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าสวัสดิการพนักงาน คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ในบทความนี้ GreatDay HR ได้รวบรวมทุกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานมาไว้ให้คุณผู้อ่านแล้ว

สวัสดิการพนักงาน คืออะไร

สวัสดิการพนักงาน คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล หรือสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ระบุความหมายของ สวัสดิการพนักงาน (Employee Welfare) ไว้ว่า …การมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของบุคคลหรือกลุ่มสวัสดิการทั่วไปของชุมชนหรือสังคม…

สวัสดิการพนักงาน สำคัญอย่างไร

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในชีวิตคนเรามีอยู่มากมาย สวัสดิการจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้น โดยทางองค์กรมักจะเสนอให้แก่พนักงานนอกเหนือจากรายได้ที่พนักงานควรได้รับอยู่แล้ว

ทุกวันนี้ นอกจากปัจจัยเรื่องเงินเดือนแล้ว พนักงานส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับสวัสดิการพนักงานขององค์กรเป็นอย่างมาก และหลาย ๆ องค์กรก็ดึงเอาสวัสดิการพนักงานมาเป็นจุดขายในการรับสมัครพนักงานใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน

7 สวัสดิการที่พนักงานอยากได้จากองค์กร

การตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในองค์กรหนึ่ง ๆ ของพนักงานนั้นไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มักจะมีการคำนึงถึงสวัสดิการที่ทางองค์กรนำเสนอให้อีกด้วย โดยสวัสดิการที่เหล่าพนักงานมักอยากได้จากทางองค์กร ได้แก่

1. การปรับเงินเดือนหรือการรับโบนัส

การปรับเงินเดือนให้พนักงานส่วนใหญ่ทางองค์กรมักจะมีการปรับให้เป็นแบบรายปี อีกทั้งยังมีโบนัสที่นำเสนอให้แก่พนักงานในองค์กร โดยปัจจัยนี้เป็นส่ิงที่พนักงานมักให้ความสำคัญในการเลือกเข้าทำงานกับองค์กร เพราะการได้ปรับเงินเดือนหรือได้รับเงินโบนัสจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่พนักงานในองค์กร

2. งานเลี้ยงสังสรรค์และการท่องเที่ยวประจำปี

เนื่องจากการทำงานนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศความตึงเครียด องค์กรหลาย ๆ แห่งจึงมีการจัดสรรสวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอสวัสดิการที่น่าสนใจขององค์กรที่จะช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ให้เข้าไปทำงาน

3. วันหยุด วันลาต่าง ๆ

สวัสดิการวันหยุดประจำปี วันลาที่สำคัญ อย่างวันลาคลอด วันลาตามกฎหมายต่าง ๆ ถือเป็นสิทธิที่พนักงานยุคใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และเป็นสิ่งสำคัญที่ทางองค์กรต้องใส่ใจ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิที่พนักงานในองค์กรควรจะได้รับ และหากมีวันลาพิเศษต่าง ๆ นำเสนอให้แก่พนักงานอีดด้วย จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้แก่องค์กรได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

4. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)

งานหลาย ๆ อย่างไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในเวลางาน จึงทำให้พนักงานหลายคนต่างต้องทำงานเกินเวลาทำงานปกติ องค์กรที่ดีควรมีสวัสดิการค่าทำงานล่วงเวลา หรือค่า OT ให้แก่พนักงานเหล่านี้ที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพิ่มเติมให้บรรลุเป้าหมายองค์กร สวัสดิการค่าทำงานล่วงเวลาเป็นสวัสดิการที่องค์กรหลายแห่งมักมองข้าม และพนักงานมากมายต่างเลือกปัจจัยข้อนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกการตัดสินใจเวลาสมัครงาน เพราะหากองค์กรไหนไม่มีค่าทำงานล่วงเวลา ก็อาจทำให้รู้สึกได้ว่าองค์กรกำลังเอาเปรียบพนักงานอยู่

5. เงินพิเศษหรือกองทุนต่าง ๆ

ทั้งเงินออมพิเศษที่ทางองค์กรเสนอให้ รวมไปถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่างก็เป็นสวัสดิการที่เหล่าพนักงานต่างให้ความสนใจ เนื่องจากพนักงานเงินเดือนหลาย ๆ คนอาจประสบปัญหาในเรื่องของการเก็บเงิน การมีสวัสดิการเป็นเงินพิเศษหรือกองทุนต่าง ๆ จึงเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจไม่น้อยที่ทางองค์กรสามารถนำเสนอให้แก่พนักงานได้

6. เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

การทำงานของคนยุคใหม่ไม่ได้มีการยึดติดกับการทำงาน 9.00-17.00 น. อีกต่อไป อีกทั้งหลาย ๆ องค์กรหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของงานมากกว่ามานั่งกังวลเรื่องเวลาเข้างานหรือออกงาน ทำให้หลาย ๆ องค์กรมีสวัสดิการในด้านเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งถูกใจพนักงานคนรุ่นใหม่ และยิ่งทำให้พนักงานเลือดใหม่ไฟแรงต่างหันมาให้ความสนใจกับสวัสดิการข้อนี้กันเป็นอย่างมาก

7. สวัสดิการด้านสุขภาพ ครอบครัว และประกันสังคม

นอกจากสวัสดิการทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว สวัสดิการด้านสุขภาพ ครอบครัว และประกันสังคมยังเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พนักงานควรจะได้รับ โดยประกันสังคมเป็นสิ่งที่กฎหมายมักกำหนดให้ทุกองค์กรเสนอให้แก่พนักงานอยู่แล้ว แต่สวัสดิการด้านสุขภาพและสวัสดิการด้านครอบครัว เป็นสวัสดิการที่แต่ละองค์กรนำเสนอแตกต่างกันออกไป

  • สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ หรือแม้แต่การฉีดวัคซีนประจำปี เป็นต้น
  • สวัสดิการด้านครอบครัว เช่น เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินรับขวัญลูกแรกเกิด เงินค่าเล่าเรียนลูก เป็นต้น

สรุป สวัสดิการพนักงาน คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ

เนื่องจากเงินเดือนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอท่จะดึงดูดความสนใจของพนักงานให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ สวัสดิการพนักงานจึงเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทางองค์กรนำเสนอให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการดึงดูดพนักงานให้เข้ามาทำงาน รวมถึงยังเป็นการมอบประโยชน์ให้แก่พนักงาน ในแง่ของการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

และสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงทรัพยากรบุคคล การบริหารพนักงานในองค์กรนั้นอาจฟังเป็นงานที่ยาก GreatDay HR จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหานั้นด้วยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบคำนวณเงินเดือน การบันทึกลงเวลาทำงาน เพื่อช่วยให้พนักงาน HR สามารถคำนวณค่าทำงานล่วงเวลา หรือ ค่า OT ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยฟีเจอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้บนระบบออนไลน์ จึงสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

References: cigna , jobthai

Tags : สวัสดิการพนักงาน คืออะไร ทำไมองค์กรไม่ควรมองข้าม

Related Topics