สิทธิประกันสังคม มีประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรอย่างไร

By administrator   |  

เมื่อเงินเดือนเข้า หลาย ๆ คนคงบ่นกันเป็นหมีกินผึ้ง เพราะเงินเดือนอาจถูกหักโน่นหักนี่ และหนึ่งในเงินที่ถูกหักออกมาคือเงินประกันสังคม แต่จริง ๆ แล้วเงินประกันสังคมที่ถูกหักไปนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในข้อดีของวัยทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานประจำและได้รับเงินเดือนจากองค์กร คือ การได้รับสิทธิประกันสังคม โดยสิทธิประกันสังคมนั้นเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ทางองค์กรเสนอให้แก่พนักงาน และเป็นสิ่งที่พนักงานควรได้รับ

และเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับสิทธิประกันสังคมกันให้มากขึ้น ในบทความนี้ GreatDay HR ก็ได้อาสาพาไปทำความรู้จักและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมมาฝากคุณผู้อ่านกัน

สิทธิประกันสังคม คืออะไร

สิทธิประกันสังคม คือกองทุนที่มอบหลักประกันให้แก่ผู้ทำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อรับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่มีการเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ว่างงาน พิการ คลอดบุตร รวมไปถึงในกรณีที่เสียชีวิต โดยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิประกันสังคมนั้น คือ รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน

สิทธิประกันสังคมมีประโยชน์อย่างไร จ่ายไป ได้อะไรบ้าง

หลังจากบ่นอุบกันไปว่าเงินที่หักไปจ่ายประกันสังคมจากเงินเดือนนั้นมีประโยชน์อย่างไร คุ้มค่าไหม ว่าดูกันว่าสิทธิประกันสังคมสามารถทำอะไรได้บ้าง

สิทธิประกันสังคมเป็นมากกว่าแผนรองรับการเกษียณ แต่ยังช่วยดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ

มีผู้คนมากมายที่ได้รับผลประโยชน์จากสิทธิประกันสังคม นอกเหนือจากผลประโยชน์ด้านการเกษียณอายุที่จะได้รับจากสิทธิประกันสังคมแล้ว คนวัยทำงานยังได้รับการประกันชีวิตและการคุ้มครองจากเงินที่จ่ายให้กับระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วย หรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนพิการและไม่สามารถทำงานต่อได้ สิทธิประกันสังคมจะมอบเงินชดเชยทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงเงินชดเชยในการขาดงานหรือกรณีที่ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรือหากกรณีที่เสียชีวิต กองทุนประกันสังคมก็ยังมอบเงินเป็นค่าทำศพให้อีกด้วย

สิทธิประกันสังคมช่วยเหลือเรื่องบุตร

ไม่ว่าจะเป็นการคลอด ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าเทอม หรืออื่น ๆ ทางกองทุนประกันสังคมจะช่วยจ่ายเงินในส่วนนี้ให้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมด้วย ซึ่งสำหรับใครที่เป็นพ่อคนแม่คน เรื่องการศึกษาของบุตรหลานถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ การได้รับเงินช่วยเหลือและสนับสนุนจากทางประกันสังคมจึงถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

ประกันสังคมยกระดับชีวิตผู้สูงอายุจากความยากจน

เมื่อไม่มีงาน แน่นอนว่าก็ไม่มีเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยเกษียณที่ไม่ได้มีเงินเก็บมากนัก หากไม่มีสวัสดิการประกันสังคม คนวัยเกษียณประมาณ 4 ใน 10 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สวัสดิการประกันสังคมช่วยให้คนวัยเกษียณมากมายมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และยกระดับชีวิตจากความยากจน

ตกงาน ก็ยังมีเงินใช้

การตกงานถือเป็นฝันร้ายที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม การตกงานถืออาจเป็นจุดสิ้นสุดของทุกอย่าง เพราะไม่มีทั้งงาน ไม่มีทั้งเงิน จนกว่าจะหางานใหม่ได้ แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เมื่อตกงานก็ยังมีเงินที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคม แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขด้วยว่าเข้าข่ายอยู่ในกรณีใด

ประกันสังคมส่งผลดีต่อองค์กรและเจ้าของธุรกิจอย่างไร

ประกันสังคมไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์หรือเข้าของธุรกิจในแง่ของภาพลักษณ์ที่ออกสู่สายตาบุคคลภายนอกอีกด้วย สิทธิประกันสังคมมีประโยชน์ต่อองค์กรและเจ้าของธุรกิจ มีดังนี้

ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรหรือธุรกิจ

แน่นอนว่าหากองค์กรมีการจัดการเรื่องสิทธิประกันสังคม ก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดีขึ้น ไม่เพียงแต่ต่อพนักงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างภาพลักษณ์แก่บุคคลภายนอกที่มองเข้ามาในองค์กรด้วย เพราะการที่องค์กรเสนอสิทธิประกันสังคมให้แก่พนักงานนั้นจะถือว่าเป็นการรับผิดชอบชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนควรได้รับ และเมื่อองค์กรห่วงใยชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน เมื่อบุคคลภายนอกมองเข้ามา ก็ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้อีกด้วย

เพิ่มความเชื่อมั่น

สืบเนื่องจากประโยชน์จากข้างต้น เมื่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสนอออกสู่สายตาบุคคลภายนอกเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ก็จะไปช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการของสินค้าหรือบริการขององค์กร แต่นอกจากจะช่วยเพื่อมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สมัครงานที่เชื่อมั่นว่าองค์กรนี้จะสามารถดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานได้ ทำให้ผู้สมัครงานที่มีฝีมือดีหรือมีคุณภาพสนใจอยากร่วมงานกับองค์กรดังกล่าวด้วยนั่นเอง

เป็นสิ่งที่รักษาให้พนักงานอยู่ทำงานกับองค์กร

สิ่งหนึ่งที่จะรักษาพนักงานที่มีผลประกอบการที่ดี นอกจากเงินเดือนแล้ว ก็คงจะเป็นสวัสดิการและสิทธิประกันสังคทที่จะเป็นสิ่งรักษาพนักงานคุณภาพให้ร่วมงานคงอยู่กับองค์กรได้ การมีสิทธิประกันสังคมจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว เพราะพนักงานเหล่านั้นจะเชื่อว่าทางองค์กรจะสามารถดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี

สรุป สิทธิประกันสังคมมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

สิทธิประกันสังคมไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กรที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้แก่พนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นประโญชน์ต่อองค์กรในแง่ของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน บุคคลภายนอก หรือผู้ที่สมัครงานเข้ามาทำงานในบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาให้พนักงานที่ทำงานดีเยี่ยมให้อยู่ทำงานไปกับองค์กรอย่างยาวนานอีกด้วย

และสำหรับ HR การคำนวณเงินเดือนของพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยุ่งยาก ด้วยขั้นตอนที่หลาหลายและจำนวนพนักงานในองค์กรที่มากมาย อีกทั้งยังต้องมีการหักเงินประกันสังคม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำให้การคำนวณเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติจาก GreatDay HR ที่สามารถคำนวณเงินเดือนได้รวดเร็ว แม่นยำ แถมยังใช้งานง่ายและครบวงจร

Tags : ประโยชน์ของสิทธิประกันสังคมต่อองค์กรและพนักงาน

Related Topics