เทคนิคการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะกับความสามารถของพนักงาน

By administrator   |  

การเลื่อนตำแหน่ง เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในเส้นทางอาชีพของทุก ๆ ตำแหน่งงานที่เหล่าพนักงานต่างก็ตั้งตาคอย เพราะการเลื่อนตำแหน่งนั้นหมายถึงเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นหรือผลประโยชน์อื่น ๆ อาจได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อน แต่จากมุมมองขององค์กร การเลื่อนตำแหน่งนั้นมีกระบวนการขั้นตอนที่มากไปกว่าแค่เลือกพนักงานคนใดคนหนึ่งและเสนอตำแหน่งและเงินเดือนที่มากกว่าให้

และในบทความนี้ GreatDay HR ก็มีบทความดี ๆ ที่จะมาบอกต่อว่าจะมีเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้องค์กรเลือกพิจารณาคนที่เหมาะสมต่อการเลื่อนตำแหน่ง

ทำความเข้าใจกับการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน หมายถึง การเพิ่มตำแหน่งที่สูงขึ้นให้แก่พนักงานคนใดคนหนึ่งที่มีศักยภาพในการทำงานดี การเลื่อนตำแหน่ง (เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นความก้าวหน้าในอาชีพ) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำหน้าที่ได้มากขึ้นภายในองค์กร โดยจะได้รับเงินเดือน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ สถานะและผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

การเลื่อนตำแหน่งพนักงานนั้นถือว่าเป็นแนวคิดของการส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ตามบทบาทเพื่อความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม การเลื่อนตำแหน่งนั้นควรพิจารณาทั้งเวลาและเหตุผล หากองค์กรดำเนินการเลื่อนตำแหน่งพนักงานเร็วเกินไป ก็อาจทำให้พนักงานรู้สึกสูญเสียความมั่นใจที่จะทำหน้าที่ใหม่ให้โดดเด่น แต่ในทางกลับกัน หากไม่มีการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานที่มีความสามารถ ก็อาจส่งผลต่อกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน และจะนำไปสู่การลาออกของพนักงานในภายหลังได้

ประโยชน์ของการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

การเลื่อนตำแหน่งเป็นเหมือนการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพนักงานและองค์กร เพราะการเลื่อนตำแหน่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อพนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรด้วย

  • ช่วยรักษาพนักงานที่ทำงานดีให้อยู่ทำงานกับองค์กร: การเลื่อนตำแหน่งพนักงานไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานอย่างมีเป้าหมายและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ในเส้นทางอาชีพ แต่ยังสนับสนุนให้พนักงานเติบโตและพัฒนาศักยภาพไปพร้อม ๆ กับองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรได้
  • คุ้มค่า: การเลื่อนตำแหน่งพนักงานเป็นมาตรการที่คุ้มต้นทุน เมื่อลองพิจารณาราคาค่าใช้จ่ายของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเวลาต้องจ้างพนักงานใหม่ เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของพนักงานที่มีอยู่แล้วในบทบาทใหม่ จะเก็นได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก
  • สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งทีมทำผลงานได้ดี: การเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่ทำงานได้ดีจะช่วยสร้างและกระตุ้นแรงจูงใจให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

เทคนิคการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำยังไง

การจะเลือกเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานคนใดคนหนึ่งในองค์กรอาจไม่ใช่เรื่องยากก็ต่อเมื่อมีตัวเลือกพนักงานแค่คนเดียว แต่หากมีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนให้พิจารณา การเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในฐานะคนทำงาน HR สำหรับเทคนิคการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน สามารถทำได้ ดังนี้

1. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกล่วงหน้า

ในบางครั้งประสบการณ์ก็สำคัญที่สุด แต่ในบางสถานการณ์ทักษะเฉพาะก็เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ขั้นตอนแรกของการเลื่อนตำแหน่งพนักงานคือการกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับงานตำแหน่งใหม่ของพนักงานคนนี้

การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานต้องอาศัยการพูดคุยกันหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งหัวหน้าทีม หัวหน้าแผนก รวมไปถึงตำแหน่งใหญ่ ๆ ในองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางและความคาดหวังของพนักงานในตำแหน่งใหม่นี้

2. เลือกพนักงานตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

การเลือกพนักงานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่สามารถทำได้โดยการพิจารณาผลงานและการสัมภาษณ์ หากการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานต้องการคนที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ให้เน้นว่าต้องได้ยอดขายดีแค่ไหนสำหรับงานในตำแหน่งใหม่นี้ เป็นต้น ดังนั้น การเลือกพนักงานที่ตรงตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ จะช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้

3. ให้ฟีดแบ็คแก่พนักงานที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งทุกคน 

ในกรณีที่มีพนักงานที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งหลายคนให้เลือกพิจารณา การเลือกเฟ้นพนักงานที่เหมาะสมอาจเป็นความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะแน่นอนว่าการแข่งขันนี้อาจทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจอย่างชัดเจน แนะนำให้ทาง HR ให้ฟีดแบ็คแก่พนักงานที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งทุกคน เพื่อป้องกันการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งนั่นเอง

4. เลือกคนที่ต้องการงาน ไม่ใช่ต้องการแค่ตำแหน่ง

ท้ายที่สุดแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความโกรธหรือความขุ่นเคืองของพนักงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง คือ การส่งเสริมคนที่ต้องการงานจริง ๆ ไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือสถานะทางสังคม เพราะการส่งเสริมคนที่ไม่สนใจอำนาจจะทำงานอย่างตั้งใจด้วยความรับผิดชอบ และจะทำให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด

5. ช่วยพนักงานที่เลือกให้ประสบความสำเร็จ

การเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่ประสบความสำเร็จ คือการผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานคนนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่

สรุป การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

หลังจากที่ได้พนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งแล้ว สิ่งที่ HR ควรทำคือการแจ้งวบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่พนักงานที่ได้รับ และเน้นย้ำถึงคุณค่าของโอกาสที่องค์กรมอบให้ต่อทักษะและผลงานของพนักงานคนนั้น ๆ

การเลื่อนตำแหน่งมาพร้อมกับการปรับเงินเดือน เพื่อความสะดวกและความง่ายดายในการคำนวณเงินเดือน GreatDay HR ก็มีโปรแกรม HR ที่ช่วยให้การบริหารเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย แถมยังสามารถอัปเดตและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย แม่นยำ ช่วยให้งาน HR ที่ยุ่งยากซับซ้อนมีความง่ายมากยิ่งขึ้น

Tags : การเลื่อนตำแหน่ง

Related Topics