3 สิ่งที่เหล่า HR ต้องจับตามองเมื่อจ้างพนักงานใหม่

By administrator   |  

เวลาเราจะรับพนักงานใหม่เข้าองค์กรมาสักคนหนึ่ง จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติทั้งในเรื่องของหน้าที่การงาน รวมไปถึงทักษะทางสังคม ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำให้งานบรรลุเป้าหมาย การเลือกคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นมีความสำคัญมาก ๆ เพราะหากเลือกผิด อาจทำให้งานดำเนินไปได้ช้า และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจมากนัก

ทำไมการจ้างพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร จึงมีความสำคัญ

อย่างที่เรา ผู้ที่ทำงานในองค์กรต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าการทำงานด้าน HR นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากและค่อนข้างจะมีเรื่องให้ต้องวุ่นวายอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นการทำงานกับคน และการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ เป้าหมายหลักของการว่าจ้างพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร คือ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจ้างงานนั้นมีความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมของตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้

การสรรหาว่าจ้างพนักงานเข้ามาในองค์กรอย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสานต่อความสำเร็จขององค์กร และนั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายเหตุผลเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้ว่าทำไมว่าจ้างพนักงานนั้นจึงมีความสำคัญต่อองค์กร

  • ช่วยรับรองความโปร่งใสในกระบวนการว่าจ้างขององค์กร

นโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงานช่วยให้องค์กรแน่ใจว่าขั้นตอนการว่าจ้างพนักงานทั้งหมดมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานผู้เข้ามาสมัครงานอีกด้วย

  • ช่วยปูทางกระบวนการว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายการสรรหาว่าจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรแน่ใจว่าขั้นตอนการปฏิบัติการการดำเนินการต่าง ๆ นั้นมีความยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถหาพนักงานเข้าตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการ และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

จ้างพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร ต้องจับตาดูอะไรบ้าง

การเลือกพิจารณาจ้างพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กรถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในฝ่าย HR และสิ่งไหนบ้างที่เหล่า HR ต้องจับตามองเมื่อจ้างพนักงานใหม่ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจไปพร้อม ๆ กัน

  1. จับตามองทักษะและบุคลิกภาพ

ทั้งทักษะและบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เหล่า HR ต้องจับตามองเมื่อมีการจ้างพนักงานใหม่เข้าองค์กร ก่อนว่าจ้าง HR ต้องมั่นใจว่าได้ทำการจ้างผู้ที่มีทักษะและความสามารถเหมาะสมกับเนื้องานและตำแหน่งงาน

แล้วเราจะทำยังไงในการเลือกพนักงานที่ถูกต้องกับตำแหน่งเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กร แน่นอนว่าวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการคัดกรองพนักงานใหม่ คือ การสังเกตขณะสัมภาษณ์งานและการถามคำถามระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่แน่นอนในการดูว่าพนักงานมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถใช้ทักษะเหล่านั้นในหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ โดยคำถามที่สามารถถามผู้สมัครได้ ตัวอย่างเช่น

  • ทักษะของคุณจะช่วยคุณในบทบาทหน้าที่นี้อย่างไร?
  • ตัวอย่างความสำเร็จก่อนหน้านี้ในตำแหน่งงานที่คล้าย ๆ กันมีอะไรบ้าง?
  • ซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบและคิดว่าจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสำหรับตำแหน่งงานนี้คืออะไร?

บุคลิกภาพยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เหล่า HR ไม่ควรว่าจ้างขณะสัมภาษณ์งาน เพราะความเหมาะสมของวัฒนธรรมในองค์กรมีส่วนช่วยในการสร้างหรือทำลายประสบการณ์ของพนักงานได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ยังทำใหเได้สังเกตบุคลิกภาพที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าพนักงานคนนี้เหมาะกับบทบาทแบบไหนอีกด้วย

  1. จับตามองคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ

ในกระบวนการว่าจ้างพนักงาน เหล่า HR จะต้องคุยกับหัวหน้าแผนกที่ต้องการพนักงานใหม่ว่าต้องพนักงานในตำแหน่งอะไร และต้องมีคุณสมบัติแบบไหนที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ

การจ้างงพนักานใหม่อาจค่อนข้างมีความวุ่นวายชวนปวดหัส และหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ไม่ได้วางแผนกำหนดบทบาทหรือความรับผิดชอบของงานอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความสับสนในทีมว่าจ้างงานและผู้สมัครงานก็อาจเกิดความสับสนและได้ข้อมูลไม่ชัดเจน นำไปสู่การทำให้เกิดความเครียดและกระบวนการจ้างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและใช้เวลานานมากกว่าที่ควรเป็น

เพื่อป้องกันปัญหานี้ แนะนำให้อัปเดตรายละเอียดงานด้วยบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้น ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถหาพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่กำลังมองหาอยู่

  1. จับตามองดูคนที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด

ในท้ายที่สุด การจ้างพนักงานใหม่ที่ประสบความสำเร็จ คือ การมีความชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการขององค์กร และ HR ต้องรู้และมีความเข้าใจว่าตำแหน่งงานั้น ๆ ต้องการคนแบบไหน HR ต้องมองให้ขาดว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้มากที่สุด ซึ่งการจะมองออกได้ว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ หรือไม่ เกิดจากการที่ HR ได้ผ่านการศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงานจนเกิดความเข้าใจในตำแหน่งงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี

นอกจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นแล้วนั้น HR ยังต้องเรียนรู้ประเภทของบทบาทที่ทางองค์กรต้องการเพื่อให้สามารถหาคนได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตขององค์กรได้

Tags : hiring, new employees

Related Topics