7 เคล็ดลับ ทำงานอย่างมีความสุข ที่องค์กรสร้างได้ให้แก่พนักงาน

By administrator   |  

ความสุขในชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใคร ๆ ต่างก็ค้นหา ไม่เพียงแต่ชีวิตครบครัว ความรัก หรือชีวิตส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชีวิตการทำงานที่รายล้อมไปด้วยความเครียดและความกดดัน จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาความสุขได้จากสภาพแวดล้อมการทำงาน

การทำงานอย่างมีความสุขนั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานอย่างมีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับทั้งตัวพนักงานเอง และขึ้นอยู่กับทางองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง GreatDay HR จึงได้นำบทความดี ๆ เกี่ยวกับเคล็ดลับทำงานอย่างมีความสุขที่องค์กรสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานได้ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความสุขในการทำงานคืออะไร?

ความสุขในการทำงาน คือ ความสุขที่เราได้มาจากการ ‘ทำ’ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ หรือเมื่อเรารู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสนุกกับการทำสิ่งที่ชอบ รู้สึกดีกับคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยขณะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแม้แต่มีความสุขกับผลประโยชน์ที่ได้รับ

แต่ความสุขในการทำงานอาจไม่ได้เกิดขึ้นมาได้โดยง่าย เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่ทำเป็นงานที่ทำ ความสนุกและความสุขนั้นจะค่อย ๆ ลดเลือนหายไป เหลือแทนที่ก็แต่ความกดดันและความตึ

เครียด แต่การที่พนักงานคนใดคนหนึ่งมีความสุขกับงานที่ทำนั้นอาจเกิดได้จากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น บุคลิกภาพ การรับรู้ ความเครียดทางจิตใจ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อระดับที่เรารู้สึกสบายใจในการทำงาน

ในหนังสือ “The Happiness Advantage” เขียนโดย Shawn Achor (2011) ได้กล่าวว่า องค์กรที่มีพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ 37% ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 31% ซึ่งจากข้อมูลนี้ทำให้เราเห็นว่าความสุขในการทำงานนั้นมีส่วนโดยตรงต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะคุณภาพชีวิตของทุกคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการทำงาน

ความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข

แนวคิดเรื่องความสุขในการทำงานเพิ่งจะเริ่มมีบทบาทสำคัญเมื่อ 20-30 ปีก่อนเท่านั้น เหตุผลก็เพราะการเปลี่ยนแปลงในโลกของการทำงาน ทั้งรูปแบบการทำงานและตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป และความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่เองที่ทำให้คนวัยทำงานอาจไม่สามารถปรับตัวและรับมือได้ทัน และด้วยงานที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้หลาย ๆ องค์กรมองเห็นความสำคัญของความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

การศึกษางานหนึ่งของสถาบัน iOpener เกี่ยวกับความสำเร็จขององค์กร ได้เปิดเผยว่าพนักงานที่รู้สึกมีความสุขในที่ทำงานจะมีความกระตือรือร้นต่อการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงานถึง 65% โดยพนักงานกลุ่มนี้จะมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพได้มากกว่าสองเท่า และมีแนวโน้มที่จะรักษาคุณภาพงานไว้ได้ในระยะยาว

ความสุขในที่ทำงานสำคัญอย่างไร

ความพอใจในงานและความสุขในการทำงานไม่เพียงส่งผลดีต่อตัวพนักงานเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงผลประกอบการขององค์กรอีกด้วย โดยพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขจะทำงานด้วยใจรักไม่ใช่เพราะการบังคับ ดังนั้น ผลของการทำงานจึงออกมาได้อย่างน่าประทับใจ โดยการทำงานอย่างมีความสุข มีความสำคัญ ดังนี้

  • ความสุขในการทำงานของพนักงานมักเกี่ยวข้องกับความสำเร็จขององค์กร
  • ความสุขในการทำงานสร้างพลังบวกในการรังสรรค์ผลงานที่ดี
  • ความสุขในการทำงานช่วยลดความเครียดในที่ทำงาน
  • ความสุขในการทำงานหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ความสุขในการทำงานช่วยให้การร่วมงานกันในองค์กรมีความราบรื่น

8 เคล็ดลับ ทำงานอย่างมีความสุข

แม้ว่าเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้พนักงานยิ้มได้ แต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ความโปร่งใสในองค์กร การมอบผลประโยชน์ดี ๆ ให้แก่พนักงาน และการกล่าว “ขอบคุณ” ล้วนช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี และเคล็ดลับทำงานอย่างมีความสุขที่องค์กรสามารถสร้างได้ มีดังนี้

1. จัดลำดับความสำคัญสมดุลชีวิตการทำงาน

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม การมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ทำให้ทางองค์กรชั้นนำมักจะสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับองค์กรและมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์และสมบูรณ์และสมดุล

2. ทำให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม

ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่องค์กรสามารถมอบให้กับพนักงานได้ คือ โอกาสในการสร้างความแตกต่างผ่านงานของพวกเขา และช่วยแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท การสื่อสารที่ชัดเจนและบ่อยครั้ง รวมไปถึงการชี้นำบุคคล แผนก และทิศทางของบริษัทภาพรวมจะสามารถสร้างความสุขของพนักงานในองค์กรได้

3. โปร่งใสและบริหารงานอย่างซื่อสัตย์

คำติชมจากพนักงานและความสามารถในการทำความเข้าใจความกังวลของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ทางองค์กรดำเนินการต่อหลังจากนั้นก็สำคัญต่อการรักษาลูกค้าไว้ด้วยเช่นเดียวกัน องค์กรควรมีความโปร่งใสโดยการแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือรับรู้มาและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจะช่วยให้พนักงานเกิดความเชื่อใจต่อองค์กร

5. ส่งเสริมการสื่อสารในพื้นที่ส่วนกลาง

องค์กรควรจัดสรรพื้นที่ที่พนักงานสามารถสื่อสารและแบ่งปันความคิดได้อย่างง่ายดาย บทสนทนาทั่วไปสามารถกลายเป็นการสนทนาร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส และให้คนอื่น ๆ ในทีมทราบความเป็นไปของงาน

6. สร้างเส้นทางอาชีพให้แก่พนักงาน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรที่จะต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพกับพนักงานเป็นประจำ ในส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานตระหนักถึงเส้นทางอาชีพหรือโอกาสในการทำงานประเภทต่าง ๆ ทั่วทั้งบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มความท้าทายและช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าการทำงานในองค์กรนี้ไม่มีทางตันในเส้นทางอาชีพ

7. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงาน

พนักงานที่มีความสุขจะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข องค์กรจะรับรู้ได้ถึงความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้ สภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นมีความสำคัญ เพราะความสุขของพนักงานและสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลถึงกันและกัน

8. เสนอผลประโยชน์ที่เหนือกว่าเงินเดือน

ในการบริหารนั้นมันมีหลายวิธีในการช่วยเหลือพนักงานในด้านอื่น ๆ ของชีวิตนอกเหนือจากการขึ้นเงินเดือน องค์กรสามารถเสนอประกันต่าง ๆ หรือผลประโยชน์เสริมอื่น ๆ เช่น ทันตกรรม เงินสำรองด้านสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการตอบรับอย่างดีจากพนักงาน 

สรุป เคล็ดลับทำงานอย่างมีความสุข ทำยังไง

การทำงานอย่างมีความสุขจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัวพนักงาน เช่น ทัศนคติ บุคลิกภาพ และอื่น ๆ แต่นอกเหนือจากปัจจัยด้านพนักงานแล้ว องค์กรเองก็มีส่วนในเรื่องของการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน โดยทางองค์กรสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานได้ รวมไปถึงพยายามส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะไม่ใช่เรื่องง่าย หากขาดตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพ GreatDay HR มีบริการด้าน HR ไม่ว่าจะเป็นระบบบริารทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือน และอื่น ๆ เมื่อการทำงานเป็นเรื่องง่าย พนักงานในองค์กรก็จะมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี

Tags : เคล็ดลับ ทำงานอย่างมีความสุข ทำยังไง

Related Topics