ธุรกิจสมัยใหม่ทำงานที่ไหนก็ได้ ด้วยโปรแกรม HR ของ Greatday HR

By admin-th   |  

ถอดฟังก์ชั่นแสนสะดวกของโปรแกรม HR ที่จะช่วยแก้ปัญหา
ที่ HR ต้องเผชิญ

ปัจจุบันนี้เทรนด์การทำงานที่บ้านแบบ Work from Home, Work from Anywhere หรือการทำงานแบบ Hybrid ที่สลับเข้าออฟฟิศกับทำงานที่บ้านอย่างลงตัว กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่เป็นอย่างมาก เพราะคนยุคใหม่นั้นชอบมีอิสระในการทำงาน และต้องการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ดังนั้นเทรนด์การทำงานที่ไหนก็ได้ จึงเป็นสิ่งที่หลายบริษัทต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวความคิดของพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่

แต่แน่นอนว่าการจะทำงานที่ไหนก็ได้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ตัวพนักงานเองก็จะต้องมีวินัยในการทำงานและการบริหารจัดการเวลาด้วยเช่นกัน ซึ่งหลาย ๆ บริษัทก็เริ่มนำโปรแกรม hr เข้ามาช่วยเสริมในเรื่องนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทไม่ขาดตกบกพร่อง แม้ว่าจะไม่ได้ให้พนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทเป็นประจำทุกวันก็ตาม

โปรแกรม hrไม่เพียงแต่จะช่วยให้ฝ่าย HR หรือผู้บริหารของบริษัททำงานง่ายขึ้นเท่านั้น แต่โปรแกรม hr ยังตอบโจทย์สิ่งที่เคยเป็นปัญหาในการทำงานของฝ่าย HR อีกด้วย มาดูกันว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานที่ฝ่าย HR หรือผู้บริหารบริษัทต้องเผื่อในการบริหารจัดการพนักงานนั้นมีอะไรบ้าง

ปัญหาที่ฝ่าย HR และผู้บริหารของบริษัทต้องพบเจอเมื่อไม่มีโปรแกรม

เพราะงาน HR เป็นงานที่มีรายละเอียดหลายอย่างให้ต้องทำและบริหารจัดการ ไม่เพียงแต่เรื่องพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงงานเอกสาร งานภาษี และอื่น ๆ อีกด้วย

 • ทำจ่ายเงินเดือนและเพย์สลิปไม่ทัน
  พนักงานก็เช็คเอกสารการเงินยากการมีพนักงานจำนวนมาก แต่มีฝ่าย HR ดูแลจัดการเพียงไม่กี่คน บางครั้งอาจเกิดปัญหาเรื่องการทำจ่ายเงินเดือนไม่ทัน หรือบางครั้งในบางบริษัทมีการให้พนักงานทำเรื่องเบิกค่าเดินทาง โดยจ่ายให้พร้อมกับเงินเดือน ซึ่งทำให้การทำงานของฝ่าย HR มีความซับซ้อนขึ้น และเนื่องจากพนักงานไม่ได้เข้าออฟฟิศเช่นแต่ก่อน การนำสลิปเงินเดือนกระดาษคาร์บอนมาส่งมอบให้แก่พนักงานทุกสิ้นเดือน จึงไม่อาจทำได้เหมือนเคย และพนักงานก็อาจประสบปัญหาในการเรียกดูสลิปเงินเดือนของตัวเอง

 • HR ต้องคำนวณภาษีของพนักงานจำนวนมาก
  หากบริษัทไหนมีพนักงานจำนวนมาก และฝ่าย HR รับหน้าที่ช่วยคำนวณภาษีให้กับพนักงานของบริษัท ก็อาจทำให้ฝ่าย HR ปวดหัวได้ เพราะบางบริษัทมีเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือไปจากเงินเดือนตามปกติ การคำนวนภาษีที่มีรายได้ซับซ้อนของพนักงานจำนวนมาก จึงสร้างความยากในการทำงานให้กับฝ่าย HR ไม่น้อยเลยทีเดียว หากไม่มีโปรแกรม hr ที่มีระบบคำนวณภาษีอัตโนมัติเข้ามาช่วย

 • บันทึกการขาด ลา มาสายไม่เป็นระบบ
  ทำให้พนักงานไม่รู้จำนวนวันลา หรือจำนวนวันที่มาสายของตัวเอง หลายครั้งที่พนักงานไม่ทราบว่าตนเองลากิจ ลาป่วย หรือลงชื่อเข้าทำงานสายไปแล้วกี่วัน เพราะสมัยก่อนนั้นบันทึกการขาด ลา มาสายของพนักงาน จะเก็บเอาไว้ที่ฝ่าย HR เท่านั้น หากพนักงานต้องการทราบ ก็ต้องขอเรียกดูกับทางฝ่าย HR แต่เมื่อใช้งาน โปรแกรม hr ซึ่งมีระบบบันทึกการลาต่าง ๆ และพนักงานยังยื่นเรื่องลาผ่านโปรแกรม hr ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พนักงานจึงสามารถดูบันทึกการขาด ลา มาสายของตนเองได้ในโปรแกรม hr

 • บริษัทที่ WFH หรือ Hybrid Work เช็คเวลาเข้างานได้ยาก
  ซึ่งอาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้จะเป็นการทำงานที่ไหนก็ได้ แต่พนักงานก็ยังคงต้องทำงานทุกวันให้ครบตามจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนวันที่ตกลงไว้กับทางบริษัท โดยบางบริษัทอาจไม่ได้กำหนดเวลาเข้า-ออกงานตายตัว แต่จะนับเป็นชั่วโมงการทำงานแทน แต่บางบริษัทก็กำหนดเวลาเข้า-ออกงานตายตัว ซึ่งการเข้างานทั้งสองรูปแบบนี้ หากไม่มีโปรแกรม hr ช่วยติดตามว่าพนักงานคนไหนขาดงาน พนักงานคนไหนลา หรือเข้างานสาย ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน และขาดระเบียบวินัยในการทำงานได้

 • พนักงานตกหล่น ไม่ได้รับประกาศต่าง ๆ จากทางบริษัท
  สมัยก่อนนั้นฝ่าย HR มักจะใช้วิธีแจ้งประกาศสำคัญผ่านทางอีเมลหรือบอร์ดประกาศของบริษัท และเมื่อยุคสมัยปรับเปลี่ยน จนมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น หลายบริษัทก็หันมาใช้กรุ๊ปแชทในแพลทฟอร์มแชทต่าง ๆ เป็นพื้นที่ในการพูดคุยและแจ้งประกาศกิจกรรม ข่าวสารแก่พนักงาน ซึ่งบางครั้งการทำเช่นนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ รู้สึกอึดอัด เพราะต้องคอยตรวจสอบกรุ๊ปแชทอยู่เสมอ และในแอพพลิเคชั่นสำหรับแชทนั้น พนักงานก็อาจใช้งานร่วมกับเรื่องส่วนตัว จึงดูเหมือนเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของพนักงาน แต่หากใช้โปรแกรม hr ทางฝ่าย HR ก็สามารถสร้างประกาศของบริษัทได้อย่างง่ายดาย และเพียงให้พนักงานสร้างนิสัยตรวจสอบการแจ้งเตือนประกาศในโปรแกรม hr เป็นประจำ เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีพนักงานคนไหน ตกหล่นประกาศของทางบริษัทแล้ว

 • คนในบริษัทขาดการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานใหม่
  แม้จะเป็นการนั่งทำงานในออฟฟิศด้วยกัน แต่ก็ยังมีหลายครั้งที่พนักงานเก่าอาจยังไม่รู้จักพนักงานใหม่ หรือไม่ทราบว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน แล้วหากเป็นการทำงานที่ไหนก็ได้ ที่พนักงานไม่ค่อยได้เจอหน้ากันด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้พนักงานใหม่ไม่มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่น ๆ ในบริษัทมากขึ้นไปอีก แต่ด้วยโปรแกรม hr ที่ฝ่าย HR สามารถสร้างประกาศแนะนำพนักงานใหม่กับทุกคนในบริษัทได้ และยังสามารถสร้างแชทกลุ่มสำหรับการพูดคุยกันกับพนักงานใหม่ได้ด้วย

Solutions ดี ๆ ของ โปรแกรม hr จาก GreatDay HR ที่ตอบโจทย์การทำงานของฝ่าย HR

หากบริษัทของคุณกำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบการทำงานของคนยุคใหม่ และต้องการจะทำให้การบริหารจัดการพนักงาน รวมถึงการจัดการเงินเดือนและภาษีให้กับพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ให้รูปแบบการทำงานที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวัน มาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กร การเลือกใช้โปรแกรม hr อาทิ โปรแกรม hr ของ GreatDay HR ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะ Solutions ต่าง ๆ ของโปรแกรม hr จาก GreatDay HR สามารถช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการพนักงานและเงินเดือนที่ฝ่าย HR ต้องเผชิญได้ ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานดังต่อไปนี้

 • โปรแกรม hrของ GreatDay HR มีฟังก์ชั่นบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เช็คอินสถานที่ทำงานตามจริง พร้อมระบบ AI จดจำใบหน้า ป้องกันการให้ผู้อื่นลงเวลาเข้างานแทน

 • ฟังก์ชั่นยื่นใบลาต่าง ๆ ที่สามารถยื่นใบลาในระบบของโปรแกรม hr ได้อย่างสะดวก ลดขั้นตอนยุ่งยาก
  ผู้บริหารสามารถกดอนุมัติวันลาของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานก็สามารถตรวจสอบการอนุมัติวันลาและจำนวนวันลาของตนเองได้ในโปรแกรม hr ของ GreatDay HR

 • โปรแกรม hr ของ GreatDay HR ช่วยสานสัมพันธ์ในบริษัท และช่วยให้พนักงานทุกคนไม่พลาดประกาศสำคัญของฝ่าย HR ด้วยฟังก์ชั่นที่ฝ่าย HR สามารถลงประกาศสำคัญให้ทุกคนในบริษัทรู้ได้อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศแนะนำพนักงานใหม่, ประกาศวันหยุดของบริษัท หรือประกาศกิจกรรมของบริษัท

 • พนักงานสามารถเช็คเพย์ สลิปของตนเองได้อย่างสะดวก ด้วยระบบจัดส่งเพย์สลิปอัตโนมัติ ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องติดตามทวงถาม

 • พนักงานสามารถตรวจสอบจำนวนวันขาด ลา มาสายของตัวเองในโปรแกรม hr ของ GreatDay HR ได้ เพื่อให้พนักงานรู้จำนวนวันลาตามสิทธิ์ที่ตนเองได้ใช้ไป รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้างานสาย เพื่อให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้น

 • พนักงานสามารถนัดหมายงานหรือจัดประชุมแบบวิดีโอออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม hr ของ GreatDay HR ได้อย่างสะดวก พร้อมระบบแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อ: 02-114-3636
อีเมลล์: greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official: @greatdayhrthailand