Career Path คืออะไร เตรียมตัวอย่างไรให้ก้าวหน้า

By administrator   |  

ลองนึกภาพดูว่าคุณกำลังวางแผนเป้าหมายในอาชีพการงานในฝัน ลองนึกถึงความสำเร็จและความรู้สึกในวันแรกของการทำงาน ตลอดจนถึงความก้าวหน้าและการเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่เลือก แน่นอนว่าความก้าวหน้าในสายงานอาจต้องมีการเสียสละเวลา ชีวิต และความสามารถสำหรับงานในฝัน การรู้เงื่อนไขเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับงานในฝันก็คือการสร้างและเดินตามเส้นทางอาชีพที่เลือกนั่นเอ

และนี่คือที่มาของเส้นทางอาชีพ (career path) ซึ่งเส้นทางอาชีพคือการเติบโตในสายงานหนึ่ง ๆ และในบทความนี้ เราจะพูดถึงเส้นทางอาชีพและการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าของสายงาน

Career Path คืออะไร

หากถามว่า career path คืออะไร คำตอบก็คือเส้นทางอาชีพ (career path) ที่เป็นลำดับขั้นตำแหน่งของสายงาน หรือเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับเส้นทางอาชีพ career path มักจะหมายถึงการเติบโตในหน้าที่การงานหรือความก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น career path ของแต่ละสายงานนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย สถานการณ์ในชีวิต และวิธีในการทำงาน 

ในอีกนัยหนึ่ง career path คือ แผนระยะยาวในชีวิตการทำงาน ซึ่งรวมถึงงานเฉพาะอย่างที่นำไปสู่อาชีพที่ต้องการ 

Career Path สำคัญอย่างไรต่อชีวิตการงาน

องค์กรต่าง ๆ มักจะ career path ในการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมงานกับองค์กร หรือเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพนักงานมักจะอยู่กับบริษัทเมื่อมี career path ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างแรงรูงใจให้แก่พนักงานในการเติบโตในสายงานในองค์กรได้ และในทางกลับกัน ยังช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อีกด้วย แล้ว career path มีความสำคัญอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

ช่วยให้คุณมีขั้นตอนต่อไปในเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน

การมี career path แสดงให้เห็นถึงก้าวต่อไปในหน้าที่การงานอย่างเป็นรูปธรรมในเส้นทางอาชีพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกว่าพยักงานควรพัฒนาทักษะไปในทิศทางไหนและเพิ่มประสบการณ์การทำงานอย่างไรเพื่อการก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ๆ

ผลผลิตขององค์กรและแรงจูงใจของพนักงานเพิ่มขึ้น

เมื่อทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพ ก็ย่อมที่จะมีแรงจูงใจมากกว่าคนที่ไม่มี career path พนักงานจะมอบประสิทธิผลจากการมากขึ้นเพราะมีวิสัยทัศน์ในเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ เมื่อพนักงานทำงานบรรลุเป้าหมายได้แล้วนั้น ก็หมายความว่าผลผลิตขององค์กรก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

เป็นเครื่องชี้วัดว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานมากน้อยแค่ไหน

หากองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีเส้นทาง career path ที่ชัดเจน นั่นแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้น ๆ ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ แต่หากองค์กรไหนไม่มีความชัดเจนในเรื่อง career path นั่นอาจแสดงให้เห็นว่าทางองค์กรไม่ได้ความสำคัญกับส่วนนี้มากนัก

วิธีสร้าง Career Path คือการสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ

1. ระบุงานที่ต้องการ

ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนอาชีพ คือ การค้นหาว่าเป้าหมายคืออะไร และระบุบทบาทหน้าที่ในงานที่ทำอยู่ หากคุณไม่ทราบว่าบทบาทใดเป็นเป้าหมายสุดท้าย แนะนำให้ลองค้นหาอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณมากที่สุด

2. กำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

เมื่อรู้เป้าหมายแล้ว การค้นหาข้อมูลถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากลยุทธ์การทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ ลองพูดคุยกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจกับบทบาทของงานและความก้าวหน้าของงานนั้น ๆ เมื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานได้

3. พัฒนาทักษะเพื่อเติมเต็มบทบาทหน้าที่

การแสดงให้องค์กรเห็นว่าคุณเป็นบุคคลที่คุ้มค่าต่อการได้เลื่อนตำแหน่ง คือ การที่คุณมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ และแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะในการทำงาน ลองสมัครคอร์สเรียนออนไลน์หรือเข้าอบรม เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายของงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

4. หาที่ปรึกษาหรือโค้ช

ผู้ให้คำปรึกษาหรือโค้ชมักจะเข้าใจรายละเอียดของบทบาทใน career path ได้ดีกว่าตัวคุณเอง เพราะมุมมองของบุคคลที่สามย่อมไร้ซึ่งอคติ ลองหาที่ปรึกษาหรือโค้ชที่คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน คุณจะได้รับมุมมองที่แปลกใหม่ในเส้นทางอาชีพ

สรุป Career Path คืออะไร สร้างได้ไหม

Career path เป็นลำดับขั้นตำแหน่งของสายงานหรือความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่สามารถสร้างได้จากการค้นหาตัวเองว่าอาชีพที่เหมาะกับตัวเองคืออะไร จากนั้นระบบกลยุทธ์ในการทำงาน พัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้พร้อม หรือขอคำปรึกษาจากโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญ career path มีความสำคัญทั้งในแง่ของการเป็นแรงจูงใจในพนักงาน และในแง่ของการมีผลผลิตที่ดีขององค์กร ดังนั้น ถ้าหากต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทางองค์กรจะต้องสนับสนุนพนักงานของตัวเองให้มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล เพราะพนักงานเป็นฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร หากพนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน ก็ส่งผลให้ทั้งภาพลักษณ์และผลลัพธ์ขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดี

Tags : areer path คืออะไร สำคัญอย่างไร

Related Topics