Decision-making skills คือ ทักษะการตัดสินใจ ที่ผู้นำส่วนใหญ่ต้องมี

By administrator   |  

การตัดสินใจเป็นทักษะสำคัญในที่ทำงานและมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้นำในองค์กร ทักษะการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่เพียงแต่ผู้นำเท่านั้น เพราะการตัดสินใจบางอย่างทำได้ง่ายและเกือบจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ในขณะที่การตัดสินใจบางอย่างอาจทำได้ยากมาก การตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจนำมาซึ่งผลที่ไม่น่าพึงพอใจ 

เราเชื่อว่าทักษะการตัดสินใจเป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ GreatDay HR จึงได้นำบทความดี ๆ เกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจและเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านมีทักษะการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้

Decision-making skills คือ ทักษะการตัดสินใจ

ทักษะการตัดสินใจ หรือ Decision-making skill คือ ความสามารถในการเข้าใจความต้องการ โดยผ่านการประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ที่มี และจำกัดให้เหลือตัวเลือกที่ดีที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว ทักษะการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะมุ่งเน้นไปที่การค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้มีอำนาจการตัดสินใจที่ดี เป็นยังไง?

ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ดี จะเลือกการกระทำที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น โดยผู้คนเหล่านี้มักเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่ปล่อยให้อคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตัวเอง บุคคลเหล่านี้มักจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลหลังจากลองศึกษาค้นคว้าหาทางเลือกอื่น และเข้าใจผลลัพธ์ที่จะตามมา

ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ดีมักจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้อื่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม โดยมีการใช้ความรู้ ข้อมูล และความคิดเห็นจากบุคคลอื่นเพื่อกำหนดการตัดสินใจขั้นสุดท้าย บุคคลเหล่านี้รู้ว่าเพราะอะไรจึงเลือกตัวเลือกนี้ และยังมีความมั่นใจในการตัดสินใจและไม่ค่อยลังเลหลังจากได้ข้อสรุปอีกด้วย

ปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลักษณะบุคลิกหรือปัจจัยบางอย่างอาจส่งผลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีการตัดสินใจที่ดี แต่ในทางกลับกัน ลักษณะหรือปัจจัยบางอย่างก็ขัดขวางการตัดสินใจและยังอาจส่งผลต่อการตัดสินใจอีกด้วย การทำความเข้าใจบุคลิกภาพจะช่วยให้สามารถระบุได้ว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจอย่างไรและจะตัดสินใจให้ดีขึ้นได้อย่างไร ลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ มีดังนี้

ความมั่นใจที่มากเกินไป

ความมั่นใจถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ หลาย ๆ คนมักจะประเมินความรู้ ประสบการณ์ หรือแม้แต่ความสามารถของตัวเองไว้สูงจนเกินไปจนทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด การตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นสามารถแก้ไขความมั่นใจที่มากเกินไปของบุคคลคนหนึ่งได้ การเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยปรับมุมมองและทัศนคติและช่วยให้ตัดสินใจได้ดีกว่าตอนอยู่คนเดียว

เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์แห่งความเสี่ยง

เมื่อใดก็ตามที่ตกอยู่ในสถานภาพของผู้แบกรับความเสี่ยง เมื่อนั้นอาจต้องการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยมากที่สุด การเข้าใจสถานการณ์จะสามารถช่วยให้ระบุการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและสามารถเรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับความรู้สึกอยากถอยห่างจากความเสี่ยงเหล่านั้น เพราะความเสี่ยงอาจเป็นปัจจัยขัดขวางสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อคติ

ทุกคนมีอคติและสิ่งที่กังวลที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ บางทีการคิดหรือกังวลไปก่อนล่วงหน้าอาจทำให้รู้สึกเกิดความกลัวขึ้นในบางสถานการณ์ได้ เช่น การพูดในที่สาธารณะ ในที่ประชุม หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ นอกจากนี้ ข่าวสาร สื่อต่าง ๆ หรือความคิดเห็นของผู้อื่นยังส่งผลต่อการตัดสินใจได้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การดูข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์อาจทำให้รู้สึกกังวลมากขึ้นในการขับรถไปพบลูกค้า และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ได้

การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องง่าย

การตัดสินใจในเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันว่ายากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลางวันนี้กินข้าวอะไรดี หรือจะซื้อเสื้อสีดำหรือสีเทาดี แต่การตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนมันยากกว่านั้น แต่เป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ไม่ยาก

1. ระบุสิ่งที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ

การเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และตีความที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข เป็นตัวบ่งบอกว่าผลลัพธ์ว่าจะออกมาอย่างไร และจะนำผลการตัดสินใจนั้นไปใช้ได้อย่างไร

2. ประเมินตัวเลือกและจัดลำดับความสำคัญ

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะมีทักษะและความสามารถในการประเมินคุณภาพของตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีเพื่อใช้ในการตัดสินใจและอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการประเมินนั้น

3. คาดการณ์ผลลัพธ์และดูผลที่ตามมา

ก่อนจะทำการตัดสินใจใด ๆ การมองภาพผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะดีหรือไม่ดี ถือว่าเป็นการจำลองสถานการณ์ที่ช่วยให้สามารถรับมือกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมา วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจเห็นถึงผลกระทบของการตัดสินใจ และวางแผนในขั้นตอนถัดไปได้ดียิ่งขึ้น

4. รับรู้ถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้และสมเหตุสมผลที่สุดในบริบทที่ไม่แน่นอน นั่นหมายความว่าจะต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง

5. ใช้เหตุผลมากว่าอารมณ์

ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องสามารถวิเคราะห์ ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจได้ หลาย ๆ ครั้งที่คนเรามักจะตัดสินใจผ่านอารมณ์และความรู้สึกโดยไม่คำนึงถึงการใช้เหตุผล ซึ่งการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนี้อาจทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด เพราะการใช้อารฒณ์มักจะมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สรุป Decision-making skill คืออะไรที่สร้างได้

เหมือนกับทักษะอื่น ๆ เพราะ Decision-making skill หรือทักษะการตัดสินใจนั้นเป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ การตัดสินใจที่ดีจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้งานดำเนินการไปต่อได้อย่างราบรื่น

Tags : Decision-making skills คือ ทักษะการตัดสินใจ

Related Topics