Employee Benefits คืออะไร ผลประโยชน์ของพนักงานนี้สำคัญตรงไหน

By administrator   |  

ผลประโยชน์ของพนักงาน (employee benefits) ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดสรรค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยดึงดูดเหล่าผู้ที่กำลังหางานให้เข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นไปได้มากมาย ตั้งแต่ประกันต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ไปจนถึงอาหารว่างฟรีระหว่างวันทำงาน ผลประโยชน์และสิทธิพิเศษจึงอาจมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถให้เข้ามาสมัครงาน และเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร.

GreatDay HR เชื่อว่าหลาย ๆ คนไม่เคยมองข้ามในเรื่องของ employee benefits หรือผลประโยชน์ของพนักงานอยู่แล้ว แต่สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งก้าวเท้าเข้ามาในวงการทำงาน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านนี้ การทำความรู้จักกับ employee benefits ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม.

Employee Benefits คืออะไร

Employee Benefits คือ ผลประโยชน์ของพนักงาน เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นค่าตอบแทนที่มาในรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ที่มอบให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน และโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ค่าจ้างที่มากับตำแหน่งงานของพนักงาน ถือว่าจัดเป็นผลประโยชน์ของพนักงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับหรือให้โดยสมัครใจจากนายจ้างก็ตาม ผลประโยชน์ของพนักงาน หรือ employee benefits สามารถครอบคลุมไปถึงการจ่ายเงินให้ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ตัวเลือกกองทุนหุ้น หรือสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่เสนอให้กับพนักงาน.

ทำไมนายจ้างจึงต้องเสนอผลประโยชน์ของพนักงานให้แก่ลูกจ้าง

การนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่พนักงานถือเป็นกลยุทธ์พื้นฐานของทางองค์กรในการสร้างการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ให้อยู่ทำงานกับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดผู้สมัครงานหน้าใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับองค์กรด้วย.

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยโดย Society of Human Resource Management (SHRM) ระบุว่า 92% ของพนักงานถือว่าผลประโยชน์ของพนักงานนั้นมีความสำคัญต่อความพึงพอใจในการทำงาน พนักงานเกือบ 1 ใน 3 ยังกล่าวถึงผลประโยชน์ของพนักงาน ว่าเป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ในการหางาน และการเลือกที่จะอยู่ทำงานต่อกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งอีกด้วย ดังนั้นจึงตอบคำถามที่ว่าทำไมนายจ้างจึงต้องเสนอผลประโยชน์ของพนักงานให้แก่ลูกจ้างได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการคัดสรร ดึงดูด และคงไว้ซึ่งพนักงานในองค์กรที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม.

ผลประโยชน์เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนอันดับต้น ๆ ที่ผู้สมัครมองหาในการหางาน โดย 63% ของผู้สมัครงานที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาเหล่านี้ใส่ใจกับผลประโยชน์ที่องค์กรเสนอให้ ซึ่งหมายความว่าการเสนอผลประโยชน์ของพนักงานเป็นส่วนสำคัญที่เหล่าผู้สมัครงานมองหา.

ผลประโยชน์ของพนักงานยังช่วยให้ทางองค์กรสามารถดูแลพนักงานที่มีคุณภาพโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในการขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานรายนั้น พนักงานทุกคนควรได้รับเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย แต่พนักงานเหล่านี้อาจได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหากมีประกันสุขภาพที่ทางอค์กรเสนอให้ ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น และผลประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น.

ผลประโยชน์ของพนักงานพื้นฐาน 4 อย่าง ที่ทางองค์กรเสนอให้พนักงาน

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ทางองค์กรมักจะนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่พนักงานพื้นฐาน 4 อย่างนี้.

  • ความคุ้มครองทางการแพทย์

ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ความคุ้มครองทางการแพทย์จึงเป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องมี ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบทางการเงินอย่างร้ายแรงต่อพนักงานที่ไม่มีประกัน ซึ่งมักจะนำไปสู่การขาดงานเพิ่มขึ้นและแรงจูงใจของพนักงานลดลง.

เนื่องจากปัจจัยทางด้านสุขภาพและการแพทย์นั้นมีความสำคัญ พนักงานส่วนใหญ่จึงคาดหวังความคุ้มครองทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยจากนายจ้าง และนายจ้างมักจะจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของพนักงาน.

  • ประกันชีวิต

สวัสดิการพนักงานอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญคือประกันชีวิต ในกรณีที่พนักงานคนหนึ่งฃเสียชีวิต ผลประโยชน์ประกันชีวิตจะมอบให้กับครอบครัวของพนักงานในรูปของการจ่ายเงิน เงินเหล่านี้มักใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายงานศพและเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง.

เนื่องจากพนักงานต้องพึ่งพารายได้ในการดำรงชีวิต การเสนอประกันชีวิตจึงเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจสำหรับทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ประกันชีวิตทำหน้าที่เป็นเครือข่ายความปลอดภัยสำหรับพนักงานและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง. 

  • ประกันความทุพพลภาพ

แนวคิดการประกันความทุพพลภาพหรือประกันหากเกิดความพิการเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์พนักงาน ทางนายจ้างสามารถเลือกที่จะเสนอการประกันความทุพพลภาพในระยะสั้นหรือระยะยาวแก่พนักงานได้ ผลประโยชน์ประเภทนี้สามารถประเมินค่าไม่ได้สำหรับพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยเป็นเวลานาน.

การประกันความทุพพลภาพได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสูงสุดในช่วงเวลาที่พนักงานไม่สามารถทำงานได้ ด้วยความทุพพลภาพในระยะสั้น เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของพนักงานจะได้รับเงินชั่วคราว หากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทำให้คนงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อาจมีการจ่ายเงินค่าเผื่อความทุพพลภาพในระยะยาว.

  • แผนการเกษียณอายุ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคือกองทุนที่จัดสรรไว้เพื่อให้พนักงานมีรายได้ต่อไปในชีวิตหลังเกษียณ โดยแผนการเกษียณอายุส่วนใหญ่มักมาในรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เปรียบเสมือนองค์กรจะมีสวัสดิการที่เป็นกระปุกออมเงินไว้ให้พนักงานหยอดเงินไว้ใช้ยามเกษียณนั่นเอง.

สรุป Employee Benefits คืออะไร สำคัญอย่างไร

สรุปได้ว่า employee benefits เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่ทางองค์กรเสนอให้นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง โดยมักจะมาในรูปแบบของการรักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันความทุพพลภาพ และแผนการเกษียณอายุ ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกผลประโยชน์ที่พนักงานต้องการมากที่สุด การเสนอผลประโยชน์ประเภทนี้ให้กับพนักงานจะทำให้ง่ายต่อการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในบริษัทและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพในปัจจุบันไว้ให้อยู่ทำงานกับองค์กรต่อ.

Tags : Employee Benefits, Employee Management

Related Topics