Employee Engagement คืออะไร ความผูกพันของพนักงานสำคัญต่อองค์กรและการทำงานอย่างไร

By administrator   |  

หากใครที่ทำงานหรือช่ำชองในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ คงจะคุ้นเคยกับคำว่า engagement เป็นอย่างดี แต่คำว่า engagement นี้จริง ๆ แล้วหมายถึงการมีส่วนร่วมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีต่ออีกสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของคนผ่านโพสต์บน Facebook หรือแม้แต่ในวงการทรัพย์ยากรมนุษย์และการทำงาน ก็ยังใช้คำ ๆ นี้ในการสื่อความหมายในแง่ของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย

การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการประเมินความพึงพอใจในการทำงาน โดยพนักงานในปัจจุบันต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน มีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมไปถึงการมีความยืดหยุ่นในเรื่องตารางเวลาและสถานที่การทำงาน เป็นต้น

สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้ ในบทความนี้ GreatDay HR จะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจนี้กันให้มากขึ้น

Employee Engagement คืออะไร

Employee engagement คืออะไร ตามความหมายที่เว็บไซต์ Wikipedia ได้ให้ไว้ employee engagement หมายถึง พนักงานที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างเต็มที่และทำงานเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงและความสนใจขององค์กร นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนร่วม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และให้ค่ากับค่านิยมขององค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม พนักงานที่ไม่มีส่วนร่วมอาจมีตั้งแต่คนที่ทำงานแบบวันต่อวันหรือทำงานแบบขอไปทีรวมไปถึงพนักงานที่ทำลายผลงานและชื่อเสียงขององค์กร สรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือ employee engagement คือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั่นเอง

การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กรยังสามารถตีความเป็นนัยอื่น ๆ ได้ เช่น ความพึงพอใจของพนักงานและประสบการณ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่การเซ็นสัญญาจ้าง การรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของพนักงาน ไปจนถึงเวลาที่พนักงานออกจากงาน เป็นต้น 

ระดับของ employee engagement ในองค์กร

การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นตัววัดว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับองค์กร โดยระดับของ employee engagement นั่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 

พนักงานที่มีส่วนร่วมสูงในองค์กร

พนักงานที่มีส่วนร่วมสูงในองค์กรมักจะมีความคิดเห็นที่น่าพึงพอใจต่อองค์กร เมื่อพนักงานในกลุ่มนี้รู้สึกเชื่อมโยงกับทีม มีความรักในหน้าที่การงาน และมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร พนักงานในกลุ่มนี้จะต้องการอยู่ต่อและทุ่มเทเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยพนักงานในกลุ่มนี้มักจะพูดยกย่ององค์กรในทางที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนฝูง อีกทั้งยังมักจะสนับสนุนให้พนักงานคนอื่น ๆ รอบตัวทำงานออกมาให้ได้ดีที่สุด

พนักงานที่มีส่วนร่วมปานกลาง

พนักงานที่มีส่วนร่วมปานกลางมององค์กรในแง่ดีพอสมควร พนักงานกลุ่มนี้ชื่นชอบบริษัทแต่มองเห็นโอกาสที่องค์กรยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยพนักงานเหล่านี้มักไม่ค่อยขอความรับผิดชอบเพิ่มเติมในหน้าที่การงานและอาจทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ความสามารถของคนกลุ่มนี้จะทำได้ นอกจากนี้ ยังมีบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรหรือเนื้องานที่ทำให้พนักงานกลุ่มนี้ไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่อีกด้วย

พนักงานที่แทบจะไม่มีส่วนร่วม

พนักงานที่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยมักจะรู้สึกเฉยเมยต่อองค์กร โดยพนักงานกลุ่มนี้มักจะขาดแรงจูงใจในตำแหน่งหน้าที่การงานและจะทำงานเท่าที่ทำได้เท่านั้น พนักงานที่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยมักจะเปิดโอกาสในการมองหางานอื่นและมีความเสี่ยงสูงที่จะลาออก

พนักงานที่มีแนวโน้มว่าจะเลิกจ้าง

พนักงานที่ไม่มีส่วนร่วมมักจะมีความคิดเห็นเชิงลบต่อองค์กร โดยมักจะถูกตัดขาดจากภารกิจ หน้าที่การงาน เป้าหมาย และอนาคตขององค์กร พนักงานในกลุ่มนี้มักจะขาดความมุ่งมั่นต่อและความรับผิดชอบต่อการงาน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีจัดการกับพนักงานที่ไม่มีส่วนร่วมกลุ่มนี้เพื่อที่การรับรู้เชิงลบของพนักงานกลุ่มนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคนอื่น ๆ

Employee Engagement มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร

สำหรับพนักงานที่มีส่วนร่วมต่อองค์กรเป็นอย่างดีมักจะมีความสุขในการทำงานและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งในบางครั้งมักจะทำงานหนักกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ถือว่าเป็นการอุทิศตนให้กับองค์กรและบทบาทหน้าที่ที่ทำให้พนักงานในกลุ่มนี้หลงใหลในการทำงาน ซึ่งมักสะท้อนให้เห็นในความสำเร็จทางองค์กรและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

การมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสำคัญต่อทุกองค์กร เนื่องจากการมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้นในองค์กร ลดการหมุนเวียนและการลาออกของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างผลงานที่ดีขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนี้ ยังส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์และความสำคัญของ employee engagement มีดังนี้

  • เพิ่มผลผลิตของพนักงาน ทำให้องค์กรสร้างผลงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่ทำงานกับองค์กรไปได้อย่างยาวนาน
  • สร้างโอกาสในการมองเห็นอนาคตและความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน
  • เมื่องานออกมามีประสิทธิภาพดี ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
  • คุณภาพชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานดีขึ้น
  • ความเสียหายจากการทำงานลดน้อยลง

สรุป Employee Engagement ที่ดี องค์กรสร้างได้

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยสงสัยว่าเพราะอะไรการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงมีความสำคัญต่อองค์กร และจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยพัฒนา employee engagement ให้ดียิ่งขึ้น คำแนะนำสั้น ๆ ง่าย ๆ จากทางเรา คือ ให้เริ่มด้วยการสื่อสารของพนักงาน

การสื่อสารของพนักงานยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานที่แน่นแฟ้นระหว่างพนักงานและองค์กร องค์กรที่นำเสนอการสื่อสารที่ชัดเจนและแม่นยำจะสามารถสร้างความไว้วางใจในหมู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว

Tags : employee engagement คืออะไร สำคัญอย่างไร

Related Topics