Employee Retention คืออะไร ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญ

By administrator   |  

สำหรับเจ้าขององค์กรและผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การรักษาพนักงานและการหมุนเวียนพนักงานเถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ไม่ควรมองข้าม แต่องค์ประกอบและปัจจัยขับเคลื่อนบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของพนักงานหรือแรงจูงใจในการอยู่ต่อของพนักงานคนหนึ่ง ๆ อาจยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง หากองค์กรเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ ก็จะทำให้สามารถมองหาวิธีจัดการให้ดีขึ้นได้ และสามารถสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานจะภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร 

GreatDay HR เชื่อว่าผู้นำองค์กรหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในด้านนี้ทราบดีว่าการดึงดูดและรักษาพนักงานผู้มีความสามารถให้อยู่ทำงานกับองค์กรให้นานที่สุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และการให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานเหล่านี้ยังส่งผลต่อการเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องขององค์กรได้ แต่หากใครที่ยังไม่ทราบความหมายของ employee retention ในบทความนี้ เราจะมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน

Employee Retention คืออะไร

employee retention คือ การรักษาพนักงาน ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์และการจัดการที่องค์กรพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่ทำงานกับองค์กรและลดความเสี่ยงจากการลาออก การรักษาพนักงานและการหมุนเวียนพนักงานเป็นความท้าทายทางการจัดการกำลังคนสำหรับองค์กรและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก

การรักษาพนักงานเป็นเป้าหมายขององค์กรในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและลดอัตราการลาออกสามารถทำได้โดยการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน การมอบสวัสดิการที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน รวมไปถึงการมอบความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดี 

Employee Retention คือ การรักษาพนักงาน มีความสำคัญมากต่อองค์กร

ทำไม employee retention หรือการรักษาพนักงานนั้นมีความสำคัญ คำตอบก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพขององค์กร เนื่องจากความบกพร่องของความต่อเนื่อง การสูญเสียความรู้ขององค์กร และค่าใช้จ่ายที่สูงในการเปลี่ยนพนักงานที่ลาออก นอกจากนี้ ยังส่งผลในเรื่องของผลผลิตที่ลดลงและความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดจากพนักงานที่ออกจากองค์กร

การลาออกของพนักงานยังเป็นการลดขวัญกำลังใจและอาจส่งผลให้พนักงานคนอื่น ๆ เริ่มระแวงถึงข้อบกพร่องขององค์กร นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในแง่ของความต่อเนื่องในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อองค์กรอีกด้วย

ประโยชน์ของการรักษาพนักงานในองค์กร

เราได้พูดถึงความสำคัญของการรักษาพนักงานในองค์กรในหัวข้อข้างต้นไปแล้ว และประโยชน์ของการรักษาพนักงานในองค์กร มีดังนี้

  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในองค์กร
  • การพัฒนาขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
  • พนักงานมีประสบการณ์ในการทำงาน
  • ประสิทธิภาพการฝึกอบรมพนักงานลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
  • ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กรดีขึ้น
  • ช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้น
  • เสริมสร้างประสบการณ์พนักงานให้ดีขึ้น
  • องค์กรสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น
  • สร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน

ปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมการรักษาพนักงานในองค์กร

การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพในองค์กร เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เหล่า HR และองค์กรต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้พนักงานอยากอยู่ต่อ อาจมีดังนี้

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

เนื่องจากความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเป็นปัญหาหลักสำหรับพนักงานจำนวนมาก บริษัทต่าง ๆ จึงควรพยายามเสนอการทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นเวลาการเข้าออกงานที่ยืดหยุ่น หรือการเปิดโอกาสให้ทำงานได้จากที่บ้าน เป็นต้น

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงานที่มีให้เพิ่มเติมจากเงินเดือนและค่าจ้าง เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นสิ่งจูงใจและยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน วิธีนี้จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกภักดีต่อองค์กรมากขึ้น 

โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เหล่าวัยทำงานต่างฝันอยากไปให้ถึง หากหน้าที่การงานไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโต ก็ยิ่งเพิ่มอัตราการลาออกของพนักงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากมีการกำหนดโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน จะยิ่งทำให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับองค์กรต่อเพราะเห็ยโอกาสที่จะเติบโตในเส้นทางอาชีพนั่นเอง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่ดี หากความสัมพันธ์ในองค์กรนั้นราบรื่น ก็จะช่วยให้พนักงานอยากอยู่ต่อ แต่หากความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรนั้นไม่ค่อยดี ก็จะทำให้พนักงานเกิดความอึดอัด ลำบากใจ และอาจลาออกไปในที่สุด

สรุป Employee Retention คือ การรักษาพนักงาน และลดอัตราการลาออก

เราเชื่อว่าองค์กรไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนพนักงานใหม่บ่อย ๆ และพนักงานเองก็ไม่ได้อยากลาออกเพื่อหางานใหม่อยู่เรื่อย ๆ แต่ปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไม่รู้จบ การมองลึกถึงปัญหาและคิดหาวิธีรับมือจะช่วยลดโอกาสการลาออกของพนักงาน และช่วยให้พนักงานที่มีคุณภาพอยู่ทำงานกับองค์กรได้อย่างยาวนาน

Tags : employee retention ตัวช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน

Related Topics