self awareness คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับคนวัยทำงาน

By administrator   |  

ไม่ว่าใครก็ตามต่างก็อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่การมีความสุขในยุคนี้นั้นดูเหมือนจะมีสิ่งล่อตาล่อใจที่หันเหความสนใจเราออกไปจากความสุขที่แท้จริงมากมาย อย่างเทรนด์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา จนทำให้หลาย ๆ คนอาจจะวิ่งตามเทรนด์เหล่านั้นไม่ทัน และทำให้ต่างหลงลืมกันไปว่าความสุขที่แท้จริงของแต่ละคนนั้นคืออะไรและมาจากอะไรกันแน่

หากใครที่กำลังค้นหาความสุขที่แท้จริงภายในตัวเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการทำงาน self awareness สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาความสุขและรู้จักตัวตนของเราได้อย่างถ่องแท้ และในบทความนี้ GreatDay HR ได้รวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ self awareness ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อให้ทุก ๆ ย่างก้าวในชีวิตมีความหมายและมีทิศทางที่ชัดเจน

self awareness คืออะไร สำคัญอย่างไรกับชีวิตการงาน

ก่อนอื่นเลย เราต้องมาทำความรู้จักกับ self awareness เสียก่อน self awareness คือ การตระหนักรู้ในตัวเอง หรือคำอธิบายที่ช่วยให้สามารถเข้าใจได้ง่าย คือ ความสามารถในการมองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจน ผ่านการรับรู้และความเข้าใจในสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ รวมไปถึงการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง เป็นต้น นอกจากนี้ self awareness ยังหมายถึงการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เกิดขึ้นแล้ว หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ความสำคัญของ self awareness จะช่วยให้รู้เท่าทันความคิด อารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งการรับรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้รู้เท่าทันและส่งผลในการตัดสินใจให้เลือกทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตามที่แต่ละบุคคลคาดหวังเอาไว้

และสำหรับหน้าที่ชีวิตการงาน การมี self awareness ไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดความตระหนักในตนเองจะส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการทำงาน ทั้งในแง่ของสถานที่ทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทผู้นำองค์กร ซึ่งสิ่งที่ผู้นำองค์กรสามารถทำได้ คือ การตระหนักถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรและพนักงาน เพราะหากผู้นำมีการตระหนักรู้ในตนเองเป็นอย่างดีจะทำให้สามารถจัดการจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งตนเองและพนักงานในองค์กรได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดแรงตึงเครียดในสถานที่ทำงาน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน พนักงาน และลูกค้าอีกด้วย

ลักษณะของผู้ที่มี self awareness

หากจะอธิบายลักษณะของผู้ที่มีการตระหนักรู้ในตัวเองได้ดี เราสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และรู้ว่าตัวเองและผู้อื่นนั้นมีจุดเด่นและจุดด้อยตรงไหน รวมไปถึงความสามารถในการเล็งเห็นว่าสิ่งไหนที่มีความแน่นอน สิ่งไหนที่มีความไม่แน่นอน และมีโอกาสเติบโตพัฒนาตัวเอง และไม่กลัวความคิดและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เพราะผู้ที่มี self awareness นั้นจะเปิดกว้างต่อโอกาส ความท้าทาย และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต

ประโยชน์ของการมี self awareness ในการตระหนักรู้ตนเอง

หลังจากที่รู้แล้วว่า self awareness คืออะไร สำคัญอย่างไร ประโยชน์ของ self awareness ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตในทุก ๆ ด้านและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อหน้าที่การงาน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย เช่น

 • ช่วยให้มีอำนาจในการตัดสินใจได้ดีขึ้น 
 • ช่วยให้มีความมั่นใจในตนเอง 
 • ช่วยให้สามารถสื่อสารด้วยความชัดเจนและตรงประเด็น
 • ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ จากหลายมุมมอง
 • ช่วยให้เป็นอิสระจากอคติต่าง ๆ
 • ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น
 • ช่วยลดความตึงเครียดในทุกแง่มุมของชีวิต
 • ช่วยให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น

เคล็ดลับการพัฒนา self awareness ในตัวเอง

การตระหนักรู้ในตนเองสามารถฝึกฝนกันได้ เพียงแค่ต้องอาศัยเวลาและความสม่ำเสมอ สำหรับใครที่กำลังมองหาเคล็ดลับการพัฒนา self awareness ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมได้

ทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้น

การทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณ และช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมแต่ละคนถึงมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบบนั้น นอกจากนี้ แบบทดสอบบุคลิกภาพยังมีการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นได้ทั้งในชีวิตและในที่ทำงาน

นอกจากแบบทดสอบบุคลิกภาพแล้ว การเขียนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยคำถามเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณได้สำรวจและทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น เช่น

 • เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของฉันคืออะไร
 • อะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยในตัวฉัน
 • ใครมีความสำคัญกับฉันมากที่สุด 
 • ใครที่อยู่เคียงข้างฉันเวลาฉันเจอเรื่องแย่ ๆ
 • กิจกรรมที่ชอบทำและไม่ชอบทำ มีอะไรบ้าง
 • โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ฉันกังวลเรื่องอะไร
 • ค่านิยมของฉันคืออะไร ฉันมีความเชื่อในเรื่องอะไร
 • ถ้าฉันขอพรได้หนึ่งข้อ จะขออะไร
 • อะไรบ้างที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย
 • ถ้าฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น ฉันจะเลือกทำอะไร
 • ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของฉันคืออะไร
 • ความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของฉันคืออะไร
 • ฉันชอบอะไร และไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับงานของฉัน
 • ฉันจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง
 • ความทรงจำที่มีความสุขที่สุดของฉันคืออะไร

นอกจากการเขียนในหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว การบันทึกกิจกรรมเพื่อติดตามความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันยังช่วยให้เราได้ทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆ และการรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวันได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตได้อีกด้วย

ทำสมาธิ

การทำสมาธิวันละ 10 นาทีจะช่วยให้คุณได้อยู่กับตัวเองและยังเป็นการพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง นอกจากนี้ การทำสมาธิยังเป็นวิธีตรวจสอบความคิดและความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดี การทำสมาธินั้น แนะนำให้ทำในช่วงก่อนนอนของแต่ละวัน ใช้เวลาไตร่ตรองว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง การสะท้อนความคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับวิธีการใช้ชีวิตและเป็นการเรียนรู้การรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับรู้มุมมองของคนอื่นที่มีต่อตนเอง

วิธีนี้อาจเป็นอะไรที่เริ่มยาก เพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจไม่พร้อมรับมือกับคำตอบจากคนอื่นมากนัก หรือในอีกกรณีคือคนที่คุณไปถามอาจไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณ ดังนั้น การถามคนที่คุณสนิทและไว้ใจที่สุด คุณจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ การถามความคิดเห็นจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน จะช่วยให้สามารถพัฒนาการทำงานและรับรู้มุมมองขององค์กรที่มีต่อตนเองได้อีกด้วย

สรุป self awareness คืออะไร สำคัญอย่างไร

Self awareness เป็นการรับรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเองในสภาพการณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานการณ์ ความสำคัญของการตระหนักรู้ในตัวเองนอกจากจะช่วยให้รู้จักตัวเองและรู้เท่าทันความรู้สึกมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อชีวิตการทำงานให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร

Tags : self awareness คืออะไร สร้างความสุขให้ชีวิตได้อย่างไร

Related Topics