Skills Assessments คือ การประเมินทักษะเพื่อค้นหาความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายใน

By administrator   |  

ในเส้นทางชีวิตการทำงาน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะที่จำเป็นในสายงานนั้น ๆ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานคนหนึ่งมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งนี้หรือไม่ คำตอบทุกอย่างจะอยู่ใน Skills Assessments คือ การประเมินทักษะที่ช่วยให้องค์กรทราบว่าพนักงานคนหนึ่ง ๆ นั้นมีทักษะอะไรบ้าง และควรพัฒนาทักษะอะไรบ้าง หากจำเป็น

เมื่อทำการว่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่งในองค์กร เรซูเม่ ประวัติย่อ และการสัมภาษณ์จะบอกได้ว่าพนักงานคนนั้นมีทักษะใดบ้าง รวมไปถึงยังช่วยบอกระดับการศึกษา ประสบการณ์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลคนนั้นรู้อะไรและมีทักษะอะไรบ้าง แต่วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจทักษะ ความสามารถ และระดับความชำนาญ คือ Skills Assessments หรือการประเมินทักษะนั่นเอง

GreatDay HR ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Skills Assessments ซึ่งจะช่วยให้ HR สามารถวางแผนเกี่ยวกับการประเมินทักษะของพนักงานในองค์กรได้อย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผน 

Skills Assessments หรือการประเมินทักษะ คืออะไร

ง่าย ๆ เลย Skills Assessments คือ การประเมินทักษะ ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถของบุคคลในการแสดงทักษะที่เกี่ยวข้องในการทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

การประเมินทักษะสามารถทำได้เมื่อไปสัมภาษณ์งานผ่าน HR หรือสามารถสำรวจตัวเองได้ผ่านเครื่องมือออนไลน์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ และอาจอยู่ในรูปแบบการจำลอง การทดสอบ แบบสอบถาม หรือการสังเกต ซึ่งการทดสอบเหล่านี้ควรได้มาตรฐานและมีความเป็นกลางเพื่อให้ผลลัพธ์ของการประเมินทั้งหมดจึงสามารถเปรียบเทียบได้อย่างน่าเชื่อถือ องค์กรหลายแห่งใช้ระบบการจัดการประเมินทักษะผ่านเครื่องมือออนไลน์ เพื่อสร้างและส่งมอบการประเมินทักษะออนไลน์ที่สามารถกำหนดเองได้ตามบทบาทงานในองค์กร และผลลัพธ์จะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบันเสมอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Skills Assessments หรือการประเมินทักษะ มักจะใช้เมื่อใด

การประเมินทักษะนั้นมีประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานเองและยังมีประโยชน์ต่อองค์กรด้วย การที่บุคคลคนหนึ่งจะเข้ารับการประเมินทักษะได้นั้น อาจเนื่องมาจากเหตุผลด้านการสมัครงาน สมัครเรียน หรือเหตุผลอื่น ๆ แต่ Skills Assessments หรือการประเมินทักษะ มักจะใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

ใช้เมื่อมีการสรรหาพนักงานใหม่

แบบทดสอบประเมินทักษะสำหรับการจ้างงานสามารถช่วยให้ HR จำกัดรายชื่อผู้สมัครที่จะสัมภาษณ์หรือตัดสินใจระหว่างผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ โดยแบบทดสอบประเมินทักษะจะช่วยคัดกรองคนที่มีทักษะและความสามารถสูงสุด เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ในการว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าองค์กร

ใช้เมื่อต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ

แบบทดสอบประเมินทักษะงานสามารถใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ และเป็นการช่วยยืนยันว่าพนักงานเหล่านี้มีทักษะที่จำเป็นในเส้นทางอาชีพ หรือหากขาดทักษะด้านใดด้านหนึ่ง ก็ช่วยให้องค์กรทราบว่าควรพัฒนาทักษะใดในเส้นทางอาชีพนั้น ๆ

นอกจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว การประเมินทักษะนั้นยังสามารถนำไปใช้เพื่อค้นหาตัวตนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้จักและเข้าใจทักษะของตัวเองมากขึ้น และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง

ประโยชน์ของ Skills Assessments

เนื่องจากการประเมินทักษะได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นกลาง จึงมีประโยชน์มากมายทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อองค์กร โดยประโยชน์ของ Skills Assessments มีดังนี้

  • ลดอคติ: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจ้างงาน อคติอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานขององค์กร ยิ่งให้น้ำหนักในการประเมินทักษะมากเท่าไร ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ นายจ้างคนก่อน การศึกษา ที่อยู่ และปัจจัยอื่น ๆ ก็จะส่งผลต่ออคติในการรับพนักงงานใหม่น้อยลงเท่านั้น
  • สร้างความสม่ำเสมอ: หากไม่มีการประเมินทักษะใด ๆ เลย HR ฝ่ายสรรหาก็จะไม่มีมาตรฐานมาวัดความสามารถของพนักงานในองค์กร จึงทำให้ประสิทธิภาพของงานไม่มีความสม่ำเสมอ ดังนั้น การใช้ Skill Assessments จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอของการทำงานโดยไม่มีอคติหรืออุปสรรคใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
  • ช่วยในการวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล: เพียงเพราะพนักงานบางคนขาดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นไม่ได้หมายความว่าพนักงานเหล่านั้นไม่ควรได้งานหรือถูกพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การประเมินทักษะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุทักษะที่สามารถพัฒนได้ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาแผนการอบรมแก่พนักงานอย่างตรงจุด
  • เป็นตัววัดความก้าวหน้า: ไม่ว่าจะเฝ้าติดตามการพัฒนาพนักงานคนหนึ่งหรือทีมหนึ่ง การประเมินทักษะอย่างสม่ำเสมอสามารถยืนยันความก้าวหน้า หรือระบุสิ่งที่ควรฝึกอบรมพัฒนา เพื่อดูว่าผลลัพธ์จากการอบรมนั้นเป็นไปในทิศทางไหน

หากคุณต้องการสร้างบุคลากรในองค์กรที่แข็งแกร่ง การประเมินทักษะนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักรู้ทักษะของกำลังคนในองค์กร และเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดทักษะเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการทำ Skills Assessments หรือการประเมินทักษะ

การพยายามสร้างแบบทดสอบการประเมินทักษะก็เหมือนกับการจ้องดูผ้าใบเปล่า ๆ เพราะในบางครั้งเราอาจไม่รู้เลยว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูล วิธีเหล่านี้คือคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับสร้างการประเมินทักษะที่เหมาะกับองค์กร

  • วางแผนว่าจะทดสอบอะไร หรือประเมินทักษะด้านไหน
  • สร้างชุดคำถามที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการประเมิน
  • ใช้รูปแบบคำถามที่มีความหลากหลาย
  • สร้างขั้นตอนของการประเมินที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของความง่ายและความชัดเจนในแบบทดสอบ
  • ความยาวของแบบทดสอบไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไป

สรุป Skills Assessments คือสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร

Skills Assessments คือ การประเมินทักษะที่มักจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเห็นว่าผู้สมัครงานมีความเหมาะสมที่จะทำงานในองค์กรหรือไม่ แต่นายจ้างยังสามารถประเมินทักษะของพนักงานเพื่อดูความก้าวหน้า หรือเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในระยะยาว การประเมินทักษะเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนด้วย ดังนั้น จึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตการทำงานทั้งต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง

Tags : Skills Assessments คือ การประเมินทักษะ

Related Topics