soft skill คืออะไร เสริมสร้างอย่างไรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

By administrator   |  

Skill หรือทักษะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกของการทำงาน เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้มีทักษะและความสามารถที่จะช่วยทำงานที่ต้องใช้ทักษะดังกล่าวให้สำเร็จ และสำหรับ soft skill เองก็มักเป็นอะไรที่หลาย ๆ คนมองข้าม เพราะเป็นทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคในการทำงาน แต่เป็นทักษะในการโต้ตอบกับเพื่อนร่วมงาน ทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง

Soft skill คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Soft skill คือวิธีการจัดการที่เกี่ยวข้องการทำงาน รวมไปถึงทักษะทางอารมณ์ ได้แก่ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การบริหารเวลา และการเอาใจใส่ เป็นต้น soft skill ถือว่าเป็นหนึ่งในทักษะอันดับต้น ๆ ที่ทางองค์กรมองหาจากผู้สมัครงาน เนื่องจาก soft skill นั้นมีความสำคัญต่องานเป็นอย่างมากในแทบทุก ๆ งานเลยก็ว่าได้

ฝ่าย HR มักจะมองหาผู้สมัครงานที่มี soft skill เพราะทักษะนี้ทำให้หลาย ๆ คนประสบความสำเร็จในที่ทำงาน บางคนอาจมีควมเก่งด้านเทคนิคเฉพาะงาน แต่ถ้าม่สามารถจัดการเวลาหรือสามารถทำงานกันเป็นทีมได้ การประสบความสำเร็จในที่ทำงานก็อาจกลายเป็นเรื่องยาก

ตัวอย่างของ soft skill ที่ยิ่งมี ยิ่งโดดเด่นในที่ทำงาน

หากคุณกำลังสงสัยว่า soft skill มีอะไรบ้าง และมีด้านไหนที่เราสามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อเอื้ออำนวยต่อการทำงาน และช่วยพัฒนาให้งานดีขึ้น GreatDay HR ได้หยิบยกตัวอย่างของ soft skill ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานมาฝากกัน

  • ทักษะการสื่อสาร: ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิต ความสามารถในการสื่อสารที่ดี คือ ต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับคนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจน การพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน จึงถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์: ถือเป็นทักษะที่จับต้องไม่ได้ แต่มักจะตีคู่มากับทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์คือการผูกมิตรกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือ ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียวกันในสถานที่ทำงาน
  • ความฉลาดทางอารมณ์: คือความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง เป็นความสามารถในการระบุอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และสามารถค้นหาวิธีกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นในสถานที่ทำงาน
  • ทักษะการทำงานเป็นทีม: เป็นความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน การทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความกล้าแสดงออก ความอดทน การควบคุมอารมณ์ตัวเอง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลให้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมดีขึ้นได้
  • ทักษะการปรับตัว: เพราะการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การยอมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทักษะสำคัญที่สถานที่ทำงาน เพื่อช่วยให้ไม่ยึดติดและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว

5 เคล็ดลับการเสริมสร้าง soft skill คืออะไรบ้าง

Soft skill เป็นอะไรที่สามารถฝึกฝนและเรียนรู้กันได้ไม่แตกต่างจากทักษะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยเคล็ดลับการเสริมสร้าง soft skill สามารถทำได้ ดังนี้

1. เปิดรับคำติชม

การเปิดรับคำติชมหรือ feedback จากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน จะช่วยให้สามารถรับคำวิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์และใช้คำวิจารณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงหรือพัฒนาบทบาทการทำงานได้เป็นอย่างดี เมื่อคุณได้รับคำติชม ให้ลองขอบคุณบุคคลที่มอบคำวิจารณ์นั้นอย่างจริงจัง และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปถึงเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น คำติชมถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกระตุ้นให้พัฒนาตัวเอง หรืออาจเป็นหนามแหลมทิ่มแทงจิตใจ อยู่ที่คุณเป็นคนเลือกว่าจะเลือกด้านไหน

2. ฝึกสื่อสารบ่อย ๆ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะ soft skill ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในที่ทำงาน แม้ว่างานของคุณอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร แต่จงใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรอบข้าง ฝึกสื่อสารบ่อย ๆ เพื่อพัฒนาทักษะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ผ่านอีเมล หรือการนำเสนองานในทีม  เนื่องจากแทบทุกวิธีในการสื่อสารมีความแตกต่างจากกันออกไป การสื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในที่ทำงาน

3. เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้

โลกแห่งการทำงานไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่มักจะมาเร็วไปเร็วจนหลาย ๆ คนแทบจะตั้งตัวไม่ทัน การเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้จะช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ และทำให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ แนะนำให้อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 10 นาที หมั่นเช็คข้อมูลข่าวสารและความเป็นไปของโลก อะไรกำลังมาแรง อะไรกำลังตกยุค และคิดอยู่เสมอว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

4. หมั่นสังเกตผู้อื่น

เคล็ดลับที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ soft skill ของคุณคือการสังเกตคนอื่นรอบตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นหมั่นสังเกตการทำงานของผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และพนักงานจากแผนกอื่น ๆ สังเกตวิธีที่บุคคลเหล่านี้ทำงาน รวมถึงวิธีที่บุคคลเหล่านี้โต้ตอบกับผู้อื่น แต่สิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น เพราะไม่มีใครบนโลกนี้สมบูรณ์แบบ การหมั่นสังเกตเป็นเหมือนการเฝ้าดูพฤติกรรมผู้อื่นอย่างเงียบ ๆ และเลือกที่จะเรียนรู้ในด้านที่ดีของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่ตัดสิน

5. ก้าวออกจาก comfort zone

พื้นที่สบายส่วนตัวของแต่ละคนอาจทำให้หลาย ๆ คนไม่กล้าเผชิญความท้าทายในชีวิต การก้าวออกจาก comfort zone ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้สร้าง soft skill ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการลองนำเสนองานต่อหน้าผู้คนเยอะ ๆ การเข้าไปทักทายกับพนักงานใหม่ก่อน หรือแม้แต่การตอบรับงานยาก ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงศักยภาพในตัวเองออกมา

สรุป soft skill คืออะไร สำคัญแค่ไหน

จะเห็นได้ว่า soft skill นั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในโลกของการทำงานไม่น้อยไปกว่า hard skill ที่เป็นทักษะเฉพาะในด้านต่าง ๆ เพราะ soft skill จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงวิธีการจัดการงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ soft skill ยังมีความสำคัญต่องานในทุก ๆ ด้าน และถือว่าเป็นอาวุธลับที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครงานหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ

Tags : soft skill คืออะไร สำคัญแค่ไหน และพัฒนาอย่างไรได้บ้าง

Related Topics