vuca world คืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็พูดถึงในยุคนี้

By administrator   |  

โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คงที่ และไม่สามารถคาดเดาได้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเหตุการณ์ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินปี 2008 การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และล่าสุด ความขัดแย้งในยูเครน ก็ได้เพิ่มความปั่นป่วน อันตราย และความคาดเดาไม่ได้ให้แก่โลกใบนี้

สภาวะของการไหลเข้ามาแทนที่ความรู้สึกมั่นใจ ความมั่นคง และความคุ้นเคย สภาพแวดล้อมเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยคำว่า “vuca world” ซึ่งย่อมาจาก “Volatile” “Uncertain” “Complex” และ “Ambiguous”

ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับความหมายของ vuca world ให้ละเอียดยิ่งขึ้น และเราจะมาดูกันว่าคุณจะเตรียมตัวและจัดการกับองค์ประกอบแต่ละอย่างใน vuca world ได้อย่างไร เพื่อให้คุณเข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวได้ในโลกที่มีการไหลเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลา

VUCA WORLD คืออะไร

United States Army War College เป็นหนึ่งในองค์กรแรก ๆ ที่เริ่มใช้ตัวย่อ vuca world หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 นักวางแผนทางการทหารเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยระหว่างประเทศ อีกทั้งยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงเริ่มใช้คำว่า vuca world เพื่ออธิบายความรู้สึกเหล่านี้ โดย vuca world เป็นการรวมตัวกันของตัวย่ออักษรของคำต่าง ๆ คือ

  • Volatile หรือความผันผวน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้
  • Uncertain หรือความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันไม่ชัดเจนและอนาคตก็ไม่แน่นอน
  • Complex หรือความซับซ้อน ที่มักเกิดจากปัจจัยที่เชื่อมโยงถึงกัน และอาจก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
  • Ambiguous หรือความคลุมเครือ ซึ่งเป็นความไม่ชัดเจนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Bob Johansen จาก Institute for the Future ได้เริ่มดัดแปลงเอาคำว่า vuca world มาใช้สำหรับโลกธุรกิจในหนังสือที่ชื่อว่า Leaders Make the Future ในปี 2009 โดย Bob เริ่มใช้มันเพื่อสะท้อนถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ปั่นป่วนและคาดเดาไม่ได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร และเขาโต้แย้งว่าทุกคนต้องการทักษะ วิธีการ และพฤติกรรมใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับภัยคุกคามของ vuca world ดังนั้น vuca world จึงแสดงถึงชุดของความท้าทายที่พนักงาน ทีม ผู้จัดการ และองค์กรในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ล้วนต้องเผชิญ โดยแต่ละความท้าทายเหล่านี้อาจมีนัยสำคัญ แต่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้เมื่อร่วมมือกัน

ทำไม VUCA WORLD จึงสำคัญต่อโลกของการทำงาน

หลายคนคาดการณ์ว่าความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวมเหล่านี้จะแผ่ขยายออกไปมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกธุรกิจ ในการจัดการทีมในยุค vuca world ทางองค์รควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น

  • ทำให้พนักงานรู้สึกไม่มั่นคงและเกิดความวิตกกังวล
  • ทำให้หมดแรงจูงใจในการทำงาน
  • ขัดขวางความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
  • เสียเวลาในการคิดแก้ไขปัญหา
  • เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาด
  • ส่งผลต่อวัฒนธรรมภายในองค์กร

vuca world มีความสำคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจว่าธุรกิจต่าง ๆ จะเข้าสู่สถานะปัจจุบันได้อย่างไร และผลที่ตามมาของการกระทำนั้น ๆ จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจในความท้าทายที่กำลังเผชิญและสร้างโอกาสที่จะวางแผนและแก้ไขภายในองค์กร สำหรับผู้นำ vuca world จะมีความสำคัญในเรื่องของความคล่องตัวหรือความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้

ประโยชน์ของการบริหาร จัดการ และเรียนรู้เกี่ยวกับ VUCA WORLD

ในอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก vuca world องค์กรจะมีทางเลือกต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแก้ไข หรือยอมรับและค้นหาวิธีในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์กรต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  และมองหาวิธีที่จะช่วยให้เกิดความเสี่ยงน้อยลง 

vuca world เป็นความท้าทายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำ รวมไปถึงทักษะการบริหารจัดการที่อาจสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสในการทำให้องค์กรพลิกกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งโดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

การนำไปใช้ในระดับต่าง ๆ

ประโยชน์ของ vuca world อยู่ที่การสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกับบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อจัดการกับภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล ทีม แผนก และองค์กร

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

การมองความซับซ้อนและความไม่แน่นอนเป็นตัวขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาก่อนการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม

เกิดการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

อีกหนึ่งประโยชน์ของการจัดการกับ vuca world คือการพิจารณานวัตกรรม กระบวนการ และความไหลลื่นของงานมากกว่าที่จะยอมพ่ายแพ้และทนทุกข์ทรมานจากความยึดติดและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง

ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ

ประโยชน์ของ vuca world คือความสามารถในการมองหาข้อเสนอและโอกาสที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนมาใช้เทคโนโลยี หรือการพึ่งพาระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ทำให้เสียต้นทุนน้อยลง ในโลกของ vuca world โอกาสเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ ดังนั้น องค์กรต้องมีความต้องตื่นตัวและคว้าโอกาสอย่างรวดเร็ว

การสร้างทีมและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

เมื่อผ่านความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความท้าทายและความยากลำบากถือเป็นตัวกรองชั้นเลิศในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง เพราะพนักงานที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดและไปต่อกับองค์กร จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการคัดสรรพนักงานและสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

VUCA WORLD คืออะไร จำเป็นแค่ไหนในโลกแห่งการทำงาน

VUCA ย่อมาจาก “Volatile” “Uncertain” “Complex” และ “Ambiguous” ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดเดาไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นบรรทัดฐานที่อุตสาหกรรมและองค์กรควรตระหนักถึง

vuca world เปลี่ยนแนวคิดให้องค์กรต่าง ๆ หลีกเลี่ยงวิธีการจัดการธุรกิจและความเป็นผู้นำแบบเดิม ๆ ที่ล้าสมัย และการทำงานแบบวันต่อวัน แทนที่ด้วยกระบวนการที่ใหม่กว่า คล่องตัวกว่า และสามารถใช้งานได้จริงมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการโลกของ vuca world การสร้างวิสัยทัศน์ ความเข้าใจ ความชัดเจน และความคล่องตัวตามหลักการชี้นำขององค์กรเพื่อรับมือกับภัยคุกคามของ vuca world จะช่วยพลิกทุกวิกฤติให้เป็นโอกาส

Tags : Vuca world คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

Related Topics