ภาวะผู้นำของผู้หญิง: บทบาทของสตรีในการเป็นผู้นำ

By Nabila Choirunnisa   |  

บทบาทของสตรีในการเป็นผู้นำมักถูกประเมินต่ำไปหรือถูกกีดกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะวัฒนธรรมที่ผู้ชายมีอำนาจดหนือผู้หญิงยังคงอยู่มาโดยตลอดและคงอยู่มาเป็นเวลานาน วัฒนธรรมของสังคมมีแนวโน้มที่จะบ่งชี้ว่าผู้ชายสามารถเป็นผู้นำได้ดีกว่าผู้หญิง หลักฐานแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่ สังคมต่างๆยังคงครอบงำโดยผู้ชาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ผู้หญิงก็เริ่มเข้ามามีบทบาทและตำแหน่งสำคัญ พวกเธอได้รับการพิจารณาและไว้วางใจให้เป็นผู้นำ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความเป็นผู้นำของผู้หญิงและบทบาทของผู้หญิงในสังคมของเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของผู้หญิง ลองอ่านดูนะ!

ภาวะผู้นำสตรีและบทบาทของสตรีในสังคม

ผู้นำหญิงเป็นรูปแบบของการปฏิวัติทางวัฒนธรรม มันคัดค้านการฝังรากลึกของความคิดที่ว่าผู้ชายนั้นมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิงซึ่งไม่สอดคล้องกับความเสมอภาคทางเพศมาโดยตลอด

เพราะความไม่เท่าเทียมกันของสิทธิและช่องว่างระหว่างชายและหญิงในตำแหน่งหรือบทบาททางสังคม ช่องว่างที่ว่าผู้ชายนั้นเป็นใหญ่ยังคงมีอยู่ แน่นอนช่องว่างดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ชายและจำกัดอำนาจของผู้หญิงซึ่งเป็นเหตุผลที่อุปสรรคและการปฏิวัติต่อต้านการปกครองแบบเป็นใหญ่จึงเกิดขึ้น

ข้อจำกัดในการศึกษาเสรีภาพและความเป็นอิสระและการคุ้มครองสิทธินำไปสู่การต่อสู้ของผู้นำหญิงเพื่อความเสมอภาคทางเพศ วันนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเกิดขึ้นบ่อยและได้รับการตอบสนองอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ กระบวนการและเส้นทางของการเป็นผู้นำของผู้หญิงไม่เคยง่าย เต็มไปด้วยอุปสรรคตลอดจนวัฒนธรรมของสังคม บางคนแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็ยังคิดว่าผู้หญิงด้วยกันไม่มีความสามารถและไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำเมื่อเทียบกับผู้ชาย

นอกจากนี้ เนื่องจากอิทธิพลของระบบผู้ชายเป็นใหญ่นั้นที่ฝังลึกมานาน ความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงจะเป็นผู้นำก็น้อยมากเช่นกัน ผู้หญิงมักจะรับตำแหน่งที่ไม่ได้สำคัญและค่อนข้างไม่ขับเคลื่อนสำหรับด้านหน้าที่ในการทำงาน โดยจาก Tjokroaminoto มีสองปัจจัยหลัก:

  1. สตรีนิยมและความเป็นชายที่นำไปสู่ข่อกำหนดทางชีววิทยาซึ่งสร้างอุปสรรคสำหรับผู้หญิง
  2. การแบ่งแยกเพศที่บ่งบอกว่าผู้หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมงานต่างๆในบ้าน

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลเสียต่อบทบาทของผู้หญิงและทำให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้สำคัญอะไร ส่งผลให้ความมั่นใจในตนเองของผู้หญิงต่ำลงมาก เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงจะไม่เชื่อในความสามารถของตนเองรวมถึงการเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม ความคิด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม

ความคิดเห็นของคนทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับสตรีก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สนับสนุนวิวัฒนาการของภาวะผู้นำของผู้หญิง

นอกจากนี้ ผู้นำสตรีที่ไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรมที่ผู้ชายนั้นต้องเป็นใหญ่และต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในอดีต ได้กลายเป็นแบบอย่างสำหรับผู้หญิงในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น Margaret Thatcher, Indira Gandhi และ RA Kartini ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำและต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้หญิง

ทุกวันนี้ ผู้หญิงไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังด้วยการเหมารวมและจำกัดสิทธิของตนอีกต่อไป ผู้หญิงในปัจจุบันเป็นผู้นำของบริษัทหรือแม้แต่ประเทศ ความเท่าเทียมกันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทที่ดีขึ้นในยุคนี้

นอกจากเรื่องราวความสำเร็จของผู้นำหญิงที่ผ่านมา ช่องว่างทางเพศระหว่างชายและหญิงซึ่งเป็นปัญหาสังคมมาช้านาน ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมอำนาจของสตรี (UN Women) สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำจัดปัญหาช่องว่างทางเพศ

วันสตรีสากลได้ถูกนำมาใช้และมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี

ความท้าทายสำหรับผู้นำหญิง

ผู้นำทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากในการก้าวสู่การเป็นผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำที่เป็นผู้หญิง

โดยทั่วไปอุปสรรคที่ผู้นำทุกคนต้องเผชิญเกือบจะเหมือนกัน เหล่านี้คือความท้าทายร่วมกันของผู้นำหญิงส่วนใหญ่

1. ยากที่จะได้รับความมั่นใจ

หนึ่งในความท้าทายที่เผชิญโดยผู้นำหญิงคือระดับของความมั่นใจในตนเอง นี้เป็นเพราะความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อมุมมองของผู้หญิงไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นๆหรือเมื่อพวกเขาเพียงแค่ไม่ชอบผู้หญิงเป็นผู้นำ นอกจากนี้ผู้หญิงมักจะรู้สึกกังวลเพราะพวกเขากังวลว่าพวกเขาจะได้รับความไว้วางใจจากทีมและความสามารถในการเป็นผู้นำ

2. ความยากลำบากในการแสดงความคิดเห็น 

ผู้นำหญิงบางคนชอบที่จะนิ่งเงียบเพราะกังวลว่าทีมจะไม่รับฟัง ทำไมผู้หญิงจึงรู้สึกอึดอัดที่จะแสดงความคิดต่างๆและความคิดเห็นของตัวเอง อันที่จริงนั้น เราทุกคนต้องการคนที่สามารถให้ทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการทำงานได้อย่างชัดเจนเสมอโดยไม่คำนึงถึงเพศ

3. อาการที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่มีค่าในสายตาใคร

ความท้าทายอีกประการสำหรับผู้นำหญิงในที่ทำงานคือการคิดไปเองว่าตัวเองไม่เก่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ผู้หญิงตัดสินความสามารถ ความสำเร็จของตนเอง

4. ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนผู้หญิง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้หญิงมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในอาชีพ หลายคนเชื่อว่าผู้นำหญิงน่ารำคาญกว่าผู้นำชาย นี่อาจเป็นปัญหาส่วนตัวของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขายังดีไม่พอ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงที่จะเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน

5. ความเสมอภาคในแง่ของการดูแล

แม้ว่าการรณรงค์ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่บางคนยังคงเลือกปฏิบัติต่อสตรีในแง่ของความเป็นผู้นำ ตัวอย่างเช่น งานที่สำคัญไม่ได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องเนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับเพศ ผู้หญิงยังถือว่าไร้ความสามารถเพียงเพราะเพศของพวกเขา อันที่จริง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้นำหญิงมีความสามารถในด้านความรู้ของตน

ตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพของพนักงานผ่านแอป GreatDay HR

หนึ่งในหน้าที่หลักของผู้นำคือการติดตามผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพงานของพนักงานโดยไม่คำนึงถึงเพศ ดังนั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะการติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

นอกจากนี้ผู้นำต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน วิธีเดียวที่จะทำนี้คือการเข้าถึงสถานที่ๆพนักงานทำงานบ่อยๆและเรียนรู้วิธีการที่พวกเขาทำงาน แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพนักงานจำนวนมาก

GreatDay HR มอบระบบ HRIS ที่ดีที่สุดที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับงานของคุณ โดยเฉพาะงาน HR และทำให้จัดการได้ง่ายขึ้น ฟีเจอร์ที่มีให้ช่วยให้คุณจัดการงาน HR ทั้งหมดได้ ตั้งแต่การบันทึกเวลาเข้างาน การขอลา การทำเงินเดือน ไปจนถึงการสรรหาบุคลากร โดยใช้เพียง 1 แอปพลิเคชัน เข้าถึงได้ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณเอง

สำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน GreatDay HR ช่วยให้พวกเขาอนุมัติและมอบหมายงานให้กับพนักงานได้ง่ายขึ้น คุณกำลังรออะไรอยู่? 

ดาวน์โหลดแอปผ่านสมาร์ทโฟนของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตอนนี้เพื่อรับชมดูเดโม่ระบบออนไลน์ได้เลย!

Tags :

Related Topics