ซอฟต์แวร์อันดับหนึ่ง ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน

GreatDayHR เป็นระบบที่ตอบโจทย์ ทันสมัย และเรียบง่าย เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับการคำนวณเงินเดือนและภาษี, บันทึกตารางการทำงาน, การขอวันลา และ การขอเงินคืนได้ง่ายขึ้น

Scroll to Top